Назад Вперед Зміст


ТЕМА 4. ЦИКЛИ З ПАРАМЕТРОМ

  Найпростіші задачі

 1. Приклади найпростіших задач
 2. Структура оператору циклу з параметром
 3. Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові
 4. Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного
 5. Задачі з використанням логічних змінних
 6. Вивід в стилі С
 7. Задачі на обчислення елементів послідовності за їх порядковим номером
 8. Задачі на створення таблиць значень функцій

  Алгоритми пошуку

 9. Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю
 10. Задачі на пошук максимального та мінімального
 11. Створення випадкових чисел
 12. Задачі з випадковими числами
 13. Задачі з використанням двох змінних для вводу послідовності чисел
 14. Задачі на обчислення елементів послідовності через попередні елементи

  Вкладені цикли

 15. Задачі на вивід чисел у вигляді таблиці
 16. Задачі на перебор варіантів
 17. Задачі на знаходження дільників натуральних чисел
 18. Додаткові задачі

Назад Вперед Зміст