Назад Зміст Вперед

Задачі на зміну цифр натурального числа

У цьому розділі розташовані задачі в яких з цифр одного числа отримаємо інше число.При цьому можна змінювати цифри, деякі вилучати або вставляти нові.

Згадаємо, що десяткова система числення є позиційною. В позиційній системі числення значення кожної цифри залежить від її позиції – місця у числі.

Число 4131 насправді має такий склад:

4131=4*1000+1*100+3*10+1=4*103+1*102+3*101+1*100

Число 10, степені якого використовуються у цій формулі називається основою системи числення, а степені десятки – це вага цифри.

Приклад 1

Дано натуральне число. Припишіть 5 в початок цього числа. Наприклад, було 324, стало 5324.

Результат роботи програми

Ввід Вивід
324 5324

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

Щоб отримати нове число m, потрібно цифру 5 помножити на її вагу у новому числі (у прикладі на 1000) та до цього добутку додати введене число n (у прикладі 5*1000+324=5324).

Задача зводиться до пошуку d ваги цифри 5 у новому числі. Для цього у циклі d умножаємо на 10, стільки разів, скільки цифр у числі. Як-то:

Тепер алгоритм докладніше:

 1. Спочатку потрібно ввести число.
 2. Введене число n нам буде потрібно в остаточній формулі. Але ми будемо від нього відкидати цифри для пошуку ваги цифри 5 у новому числі. Тому це число потрібно запам’ятати оператором x=n.
 3. Ми будемо використовувати d вагу цифри 5 у новому числі. Її потрібно накопичувати, як добуток, тому потрібно встановити початкове значення d=1.
 4. У циклі знаходимо вагу цифри 5 у новому числі. Для цього будемо виконувати такі дії:
 5. Коли цикл закінчиться, обчислимо значення нового числа оператором m=5*d+x. У цій формулі використовуємо x замість n, тому що значення n вже 0.
 6. Потім виводимо на екран знайдене нове число.

Програма

Приклад 2

Дано натуральне число. Змініть у ньому всі цифри 1 на 2.

Результат роботи програми

Ввід Вивід
4131 4232

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

Скорочений алгоритм формування з введеного числа n нового числа m такий:

Щоб визначити формули, за якими будуть обчислюватись m та d складемо таблицю для нашого прикладу:

Змінна c m d n
Дія Обчислення останньої цифри Накопичуємо цифру у початок числа Вага цифри, степені числа 10 Відкидаємо останню цифру
Початкове значення  0 1 4131
1 виток циклу 1 змінюємо на 2 2 10 413
2 виток циклу 3 32=3*10+2 100 41
3 виток циклу 1 змінюємо на 2 232=2*100+32 1000 4
Останній виток циклу 4 4232=4*1000+232 10000 0
Формули c=n % 10 m= c*d + m d=d*10 n=n / 10

Аналізуючи третій стовпчик таблиці можна заповнити комірку, де буде формула для обчислення нового числа m. Ясно, що для додавання цифри c у початок нового числа m потрібно умножати її на вагу d і цей добуток накопичувати у нове число m.

Формула для обчислення степенів числа 10 нам відома. Можна записати її у четвертому стовпчику.

Тепер алгоритм докладніше:

 1. Спочатку потрібно ввести число.
 2. Нам потрібно сформувати нове число m. Ми будемо його накопичувати, як суму, тому потрібно встановити початкове значення m=0.
 3. Ми будемо використовувати d вагу цифри у числі. Ми будемо її накопичувати, як добуток, тому потрібно встановити початкове значення d=1.
 4. У вже відомий нам алгоритм перебору цифр числа, додамо два оператори (обчислення m та d), які умовно можна назвати „формування нового числа”. Докладніше, у циклі будемо виконувати такі дії:
 5. Коли цикл закінчиться, тобто будуть видалені всі цифри числа n виводимо на екран знайдене нове число

Програма

Приклад 3

Дано натуральне число n. Вилучить у ньому всі 1.

Результат роботи програми

Ввід Вивід
4131 43

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

Алгоритм формування з введеного числа n нового числа m без 1 відрізняється від алгоритму попередньої задачі тим, що оператори, які ми назвали „формування нового числа” виконуються тільки, коли цифра, яка переноситься у нове число не 1. Якщо цифра дорівнює 1, то ці оператори не виконуються і цифра в нове число не переноситься.

Тепер алгоритм докладніше:

 1. Спочатку потрібно ввести число n.
 2. Встановимо початкове значення нового числа m=0.
 3. Встановимо початкове значення ваги d=1.
 4. У циклі будемо виконувати такі дії:
 5. Коли цикл закінчиться, тобто будуть видалені всі цифри числа n виводимо на екран знайдене нове число.

Програма

Приклад 4

Дано натуральне число n. Переверніть число. Наприклад, з числа 3456 одержати 6543.

Результат роботи програми

Ввід Вивід
3456 6543

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

Скорочений алгоритм формування з введеного числа n нового числа m такий:

Щоб визначити формулу, за якою буде обчислюватись m складемо таблицю для нашого прикладу:

Змінна c m n
Дія Обчислення останньої цифри Накопичуємо цифру у початок числа Відкидаємо останню цифру
Початкове значення  0 3456
1 виток циклу 6 6 345
2 виток циклу 5 65=6*10+5 34
3 виток циклу 4 654=65*10+4 3
Останній виток циклу 3 6543=654*10+3 0
Формули c=n % 10 m= m*10+c n=n / 10

Аналізуючи третій стовпчик таблиці можна заповнити комірку, де буде формула для обчислення нового числа m. Ясно що для додавання цифри c у кінець нового числа m потрібно число m умножати на 10 та додавати да нього знайдену цифру с.

Тепер алгоритм докладніше:

 1. Спочатку потрібно ввести число n.
 2. Нам потрібно сформувати нове число m. Ми будемо його накопичувати, як суму, тому потрібно встановити початкове значення m=0.
 3. У цьому прикладі у відомий нам алгоритм перебору цифр числа, додамо один оператор (обчислення m), який умовно можна назвати „формування перевернутого числа”. Докладніше, у циклі будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть видалені всі цифри числа n виводимо на екран знайдене нове число.

Програма

Варіанти задач

 1. Дано натуральне число. Змініть у ньому всі цифри a на b.
 2. Дано натуральне число. Вилучить з нього всі цифри a.
 3. Дано натуральне число. З’ясуйте, чи є воно паліндромом (перевернуте число дорівнює введеному).
 4. Дано натуральне число. Припишіть цифру a в початок цього числа.
 5. Дано натуральне число. Припишіть по двійці в початок та кінець цього числа.
 6. Дано натуральне число. Припишіть цифру a в початок та цифру b у кінець цього числа.
 7. Дано натуральне число. Вилучити з нього всі цифри, що співпадають з останньою цифрою.
 8. Дано натуральне число. Вилучити з нього тільки першу цифру.
 9. Дано натуральне число. Вилучити з нього всі входження першої цифри.
 10. Дано натуральне число. Припишіть до нього таке ж саме число.
 11. Дано натуральне число n. Припишіть у кінець цього числа число m.
 12. Дано натуральне число n. Припишіть до нього число m в початок та кінець цього числа.
 13. Дано натуральне число. Вилучити з нього всі входження мінімальної цифри.
 14. Дано натуральне число. Вилучити з нього максимальну цифру. Якщо максимальних цифр декілька (39892), то вилучити останню максимальну(3982).
 15. Дано натуральне число. Сформуйте нове число, в якому перед кожною цифрою 1 вставлена цифра 0 (наприклад, було 3141 стало 301401).
 16. Дано натуральне число. Переставте його першу та останню цифри.
 17. Дано натуральне число. Знайти кількість його різних цифр.

Назад Зміст Вперед