Назад Зміст Вперед

Пошук декількох чисел, що задовольняють деякій умові

Приклад

Дано ціле число n. Знайдіть 5 перших чисел, що більші за n та кратні 17.

Змінні:

Вхідні та вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Введемо ціле число n.
 2. Шукані числа більше n. Тому пошук почнемо з числа n. Присвоїмо початкове значення змінній k=0. Також оберемо цикл do while
 3. У циклі будемо:
 4. Цикл завершується, коли надруковано вже 5 чисел, тобто якщо k=5.

Програма

Результат роботи програми

Ввід Вивід
200 204 221 238 255 272

Варіанти задач

 1. Знайдіть максимальне з натуральних чисел, що менше за 5000, яке кратне числу 39.
 2. Знайдіть мінімальне з натуральних чисел, що більше за 8000, яке кратне 47.
 3. Знайдіть 15 перших натуральних чисел, що більші за 100 та кратні 19.
 4. Знайдіть 20 перших натуральних чисел, що більші за 500 та кратні 13 або 17.
 5. Знайдіть 10 перших натуральних чисел, що більші за 100, кратні 9 та закінчуються на цифру 7.
 6. Знайдіть 3 найбільших натуральних числа, що менші за 10000, та кратні 218.
 7. Знайдіть 6 найбільших натуральних числа, що менші за 8000, кратні 81 та закінчуються на цифру 3.
 8. Знайдіть суму 5 перших натуральних чисел, що більші за 100, та кратні 123.
 9. Знайдіть добуток 3 перших натуральних чисел, що більші за 50 та кратні 14.
 10. Надрукуйте у рядок 8 перших натуральних чисел, що більші за 200, кратні 22 та знайдіть їх суму.
 11. Надрукуйте у рядок 4 перших натуральних числа, що більші за 50, кратні 21 та знайдіть їх добуток.
 12. Надрукуйте у рядок 5 найбільших натуральних числа, що менші за 500, кратні 43 та знайдіть їх суму.
 13. Надрукуйте у рядок 3 найбільших натуральних числа, що менші за 250, кратні 23, та знайдіть їх добуток.
 14. Надрукуйте у рядок 7 перших натуральних чисел, що більші за 600, кратні 26 та знайдіть суму тих з них, що закінчуються цифрою 0.
 15. Надрукуйте у рядок 15 перших натуральних числа, що більші за 70, кратні 17 та знайдіть добуток тих з них, що закінчуються цифрою 5.
 16. Надрукуйте у рядок 8 найбільших натуральних числа, що менші за 5000, кратні 47 та знайдіть суму тих з них, що закінчуються парною цифрою.
 17. Надрукуйте у рядок 6 найбільших натуральних чисел, що менші за 200, які кратні 15. Знайдіть добуток тих з них, що закінчуються цифрою 0.

Назад Зміст Вперед