Назад Зміст Вперед

Задачі на пошук першого та останнього чисел з заданою властивістю

За даним алгоритмом можна з декількох чисел знаходити перші (останні) числа з будь-якою властивістю.

Правило

При складанні програм на знаходження першого або останнього числа з заданою властивістю з декількох чисел, потрібно пам’ятати:

 1. Тип першого (останнього) числа співпадає з типом чисел, серед яких його обирають
 2. Тип порядкових номерів завжди цілий
 3. Перед циклом потрібно присвоїти початкове значення, що дорівнює 0 змінній в який буде знаходитись порядковий номер шуканого числа.
 4. У циклі,
  • Вводиться наступне число a
  • Це число a та його порядковий номер запам’ятовують якщо:
   • Для знаходження першого числа – введене число a відповідає вказаній властивості та є першим з таких чисел (порядковий номер шуканого числа дорівнює 0)
   • Для знаходження останнього числа – для всіх чисел a, що відповідають вказаній властивості
  • якщо введене число a не відповідає вказаній властивості, то значення a та його порядковий номер не запам’ятовують.
 5. Після завершення циклу знайдені значення виводяться на екран.

Приклад 1

Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє однозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
4
13 8 7 -12
7 3 Перше число 4 це кількість чисел.
Числа мають порядкові номери:
13 – 1, 8 – 2, 7 – 3, -12 – 4.
Серед цих чотирьох чисел однозначних два.
Перше 8 має порядковий номер 2.
Друге 7 має порядковий номер 3.
Нам потрібно останнє з порядковим номером 3.
3
81 57 322
NoОднозначних чисел немає

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінній npa. Будемо вважати, що однозначних чисел немає, тому npa=0. Якщо зустрінемо будь-яке однозначне число, то у цю змінну будемо запам’ятовувати його порядковий номер.
 3. У циклі будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінних pa та npa залишаться значення для останнього однозначного числа. Якщо однозначних чисел не було, значення npa не зміниться і npa=0
 5. Перевіряємо npa:

Програма

Приклад 2

Ввести з клавіатури n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше однозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
4
13 8 7 -12
8 2 Перше число 4 це кількість чисел.
Числа мають порядкові номери:
13 – 1, 8 – 2, 7 – 3, -12 – 4.
Серед цих чотирьох чисел однозначних два.
Перше 8 має порядковий номер 2.
Друге 7 має порядковий номер 3.
Нам потрібно перше з порядковим номером 2.
3
81 57 322
NoОднозначних чисел немає

Ця програма робить теж саме, що і попередня. Але вона повинна запам’ятовувати значення не всіх однозначних чисел, а тільки першого. Ознакою, того що однозначного числа ще не було, є значення npa==0.

Програма

Приклад 3

Ввести з клавіатури n дійсних чисел. Знайти серед цих чисел перше від’ємне число та його порядковий номер. Якщо від’ємних чисел немає, то вивести NO.

Результат роботи програми

ВвідВивідПояснення
4
 8.1
-3.2
 7.3
-2.5
-3.2 2 Перше число 4 це кількість чисел.
Числа мають порядкові номери: 8.1 – 1, -3.2 – 2, 7.3 – 3, -2.5 –4.
Серед цих чотирьох чисел від’ємних два.
Перше -3.2 має порядковий номер 2.
Друге -2.5 має порядковий номер 4.
Нам потрібно перше, з порядковим номером 2.
3
8 5 3
NoВід’ємних чисел немає

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Спочатку потрібно ввести кількість чисел.
 2. Потім потрібно встановити початкове значення змінній npa. Будемо вважати, що від’ємних чисел немає, тому npa=0. Якщо зустрінемо перше від’ємне число, то у цю змінну будемо запам’ятовувати його порядковий номер.
 3. У циклі будемо виконувати такі дії:
 4. Коли цикл закінчиться, тобто будуть введені всі n чисел, у змінних pa та npa залишаться значення для першого від’ємного числа. Якщо від’ємних чисел не було, значення npa не зміниться і npa=0
 5. Перевіряємо npa:

Програма

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше від’ємне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке кратне 10 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 2

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке кратне 5 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число =0 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 3

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке кратне 3 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке закінчується цифрою 1 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 4

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше додатне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке закінчується цифрою 2 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 5

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше додатне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке кратне 4 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 6

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше однозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє парне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 7

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке закінчуються на 33 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє однозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 8

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше додатне однозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке кратне b та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 9

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше двозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє двозначне число, яке закінчується на 6 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 10

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке закінчується цифрою 3 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє двозначне від’ємне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 11

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке закінчується цифрою 5 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє додатне тризначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 12

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше двозначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке закінчується на 00 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 13

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше двозначне число, яке складається з однакових цифр та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке кратне b та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 14

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке належить інтервалу [x, y] та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє тризначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 15

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше тризначне число та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє від’ємне число, яке закінчується на 55 та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 16

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше число, яке належить інтервалу [x, y] та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє додатне тризначне число, яке складається з різних цифр та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Варіант 17

 1. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел перше двозначне число, яке складається з різних цифр та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.
 2. Дано n цілих чисел. Знайти серед цих чисел останнє число, яке належить інтервалу [x, y] та кратне b та його порядковий номер. Якщо таких чисел немає, то вивести NO.

Назад Зміст Вперед