Назад Зміст Вперед

Задачі на обчислення елементів послідовності за їх порядковим номером

Послідовність, це сукупність чисел, що обчислюються за якимось законом чи формулою. Кожне число (яке називають елементом) має свій порядковий номер, який присутній у формулі загального члена послідовності.

Обчислення елементів послідовності виконується в циклі. Цикл повинен зробити стільки витків, скільки потрібно отримати елементів.

Всі шукані елементи послідовностей у цих задачах обчислюються підставленням параметра циклу у формулу. На різних витках циклу параметр циклу приймає різні значення, тому будемо отримувати різні елементи. Тип елемента (цілий або дійсний) вибирається за виглядом формули. Номер елемента в програмі вказувати не треба, бо для різних елементів використовується одна і та ж змінна.

Приклад 1

Дано ціле число N. Надрукувати N чисел ai=(i2-9.5)/3 при I=1, 2, ... N

Дано: Кількість чисел N

Знайти: самі числа та вивести на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Програма

Результати роботи програми

Ввід Вивід Пояснення
5 -2.833 -1.833 -0.167 2.167 5.167 Вводимо кількість чисел (5), отримаємо п’ять чисел за формулою.

Варіанти задач

 1. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 2. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 3. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 4. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 5. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 6. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 7. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 8. Дано ціле число N. Надрукувати N чисел
 9. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 10. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 11. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 12. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 13. Дано ціле число N. Надрукувати з одним знаком після крапки N чисел
 14. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 15. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапкиN чисел
 16. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел
 17. Дано ціле число N. Надрукувати з трьома знаками після крапки N чисел

Назад Зміст Вперед