Назад Зміст Вперед

Способи введення / виведення інформації

У стандартному C ++ існує два основних шляхи введення-виведення інформації:

  1. за допомогою потоків (з використанням команд cin - cout)
  2. за допомогою традиційної системи введення-виведення, успадкованої від C.

Вивід інформації в стилі С

Підключення бібліотеки

Для використання введення-виведення в стилі C, в програму необхідно включити заголовочний файл <cstdio>.

Перша програма з використанням бібліотеки cstdio виглядає так:

Функція printf()

Функція printf() призначена для форматованого виведення на екран. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх вигляд на екрані.

Загальна форма запису функції printf():
printf("Рядок форматів",змінна_1,змінна_2,...,змінна_n);

Рядок форматів складається з:

  1. текстових констант;
  2. керуючих символів;
  3. форматів, призначених для виведення значень змінних різних типів.

Список змінних може бути відсутнім.

Керуючі символи

Керуючі символи не виводяться на екран, а керують розташуванням тексту, що виводиться.

Ознакою керуючого символу є наявність зворотного слеша (\) перед ним.

Поки розглянемо тільки один керуючий символ: \n – перевід курсору на наступний рядок. Цей символ нам вже відомий.

Формати виводу чисел

Формати потрібні для того, щоб вказувати вид, в якому значення змінної буде виведено на екран.

Ознакою формату є наявність символу відсоток (%) перед ним.

Деякі числові формати:

Формат виводу двох цілих чисел типу int на одному рядку через пробіл

Вивід значень двох змінних у рядок через пробіл:

Результат:

Фактично, на екран виводиться рядок форматів, але в ньому замість першого формату %d підставляється значення змінної x (перша зі списку), а замість другого формату %d підставляється значення змінної y (друга зі списку).

Формат виводу двох цілих чисел типу int на різних рядках

У даному прикладі у рядок форматів, замість пробілу вставлене керуючий символ \n, який переводить курсор на новий рядок, тому значення другої змінної y виведено на наступному рядку. Результат:

Формат виводу цілого числа типу int з вказанням кількості знакомісць

У числі все займає місце: цифри, крапка та знак (+ або -) перед числом.

У цьому прикладі, у рядку форматів значення змінної заміняє формат %5d. Цей формат означає, що виводиться ціле число і на нього відводиться 5 знакомісць. Якщо число займає менше місця, то воно зліва доповнюється пробілами до 5 знаків.

Значення кожної змінної виводиться на окремому рядку, бо у рядку форматів у двох місцях написано керуючий символ \n.

Результат:

Формат виводу дійсного числа типу float (double)

Вивід значень двох змінних у рядок через пробіл:

Результат:

Якщо не вказано кількість знаків після крапки, в дійсних числах виводиться 6 знаків.

Формат виводу дійсного числа типу float (double) з вказанням кількості знакомісць та кількості знаків після крапки

У цьому прикладі, у рядку форматів значення змінної заміняє формат %9.3f. Цей формат означає, що виводиться дійсне число і на нього відводиться 9 знакомісць, з них 3 після крапки.

Якщо число займає менше місця, то воно зліва доповнюється пробілами до 9 знаків.

Якщо число має кількість знаків після крапки більшу, ніж вказано (-10.54318, 200.7559), то воно округлюється до трьох знаків, а якщо меншу (3333.12), то доповнюється справа 0.

Значення кожної змінної виводиться на окремому рядку, бо у рядку форматів у трьох місцях написано керуючий символ \n.

Результат:

Назад Зміст Вперед