Назад Зміст Вперед

Задачі на знаходження кількості, суми, добутку, середнього арифметичного

В попередньому завданні шукані цілі числа вибиралися за умовою з деякого інтервалу та виводились на екран.

Тепер (приклад 1) ці числа будуть додаватися, перемножуватись або рахуватись. А якщо потрібно, після знаходження суми та кількості, будемо знаходити середнє арифметичне цих чисел. Пригадаємо формули:

Знаходження суми

s=0; початкове значення
s=s+a; де а будь-які числа

Знаходження добутку

p=1; початкове значення
p=p*a; де а будь-які числа

Знаходження кількості

k=0; початкове значення
k++; збільшення лічильника

У цих формулах перший оператор присвоювання (початкове значення) виконується один раз, перед циклом, другий оператор виконується декілька разів, у циклі, при цьому число а (це може бути і інша змінна) кожний раз інше.

Знаходження середнього арифметичного

sa=0; початкове значення
if (k!=0) sa=s/k;
де s – сума чисел, а k – їх кількість

Ця формула використовується один раз, після знаходження суми та кількості. Перевірка if (k!=0) потрібна, бо серед всіх чисел може не бути чисел з потрібною ознакою, тому отримаємо ділення на 0, що не припустимо.

Для знаходження суми, добутку, кількості та середнього арифметичного чисел не з якогось інтервалу, а будь-яких, ці числа можна вводити з клавіатури. Причому, вони вводяться в одну і ту ж змінну по черзі (приклад 2).

Приклад 1

Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, у яких перша цифра менша другої.

Дано: У програму нічого не вводиться. Всі числа вибираються з інтервалу [10, 99]. Серед цих чисел вибираються такі, у яких перша цифра менша другої

Знайти: суму вибраних чисел, їх кількість, та сердне арифметичне (знайдену суму поділити на кількість).

Змінні:

Вхідних даних немає.

Вихідні дані:

Проміжні дані:

Програма

Результат роботи програми

На екрані
1440 36 40.00

Приклад 2

Ввести з клавіатури n будь-яких цілих чисел. Знайти суму тих, що є двохзначними

Дано: n – кількість введених чисел , самі числа. На відмінність від попередньої задачі, де необхідні вхідні числа генерувались самою програмою (оператором for), в цій програмі всі дані будуть вводитись з клавіатури, а тому можуть бути будь-якими.

Результат роботи програми

<
Ввід Вивід Поясненняі
5 
3
45
-66
10
123
-11 Перше число це значення змінної n=5. Інші числа це значення змінної a. Серед 5 чисел, вибрані ті, що є двохзначними. Це числа 45, -66 та 10. Їх сума -11.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Варіанти задач

1

 1. Знайти середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел кратних 13.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти їх суму.

2

 1. Знайдіть суму всіх натуральних двохзначних чисел, які закінчуються на цифру 3.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти кількість від’ємних.

3

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, які складаються з парних цифр.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти добуток тих, що кратні 3.

4

 1. Знайдіть добуток всіх натуральних двохзначних чисел, у яких перша цифра вдвічі більше другої.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти суму, кількість, середнє арифметичне та добуток двохзначних.

5

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних двохзначних чисел, що складаються з різних цифр.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти кількість додатних чисел та кількість від’ємних.

6

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних чисел від 30 до 100, що кратні 3 та закінчуються на 2, 4 або 8.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти подвоєний добуток всіх чисел, що більші 10 та менші 20

7

 1. Знайдіть кількість всіх натуральних трьохзначних чисел в яких є хоча б дві однакові цифри.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти середнє арифметичне тих, що закінчуються цифрою 3.

8

 1. Обчисліть добуток всіх цілих не рівних 0 чисел з інтервалу [–6;5].
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти середнє арифметичне однозначних.

9

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх натуральних трьохзначних чисел, що починаються та закінчуються однаковими цифрами.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел та число p. Знайти добуток тих чисел, що кратні p.

10

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх цілих чисел з інтервалу [200,400] в запису яких є цифра 5.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти добуток всіх від’ємних.

11

 1. Знайдіть суму, кількість та середнє арифметичне всіх цілих чисел з інтервалу [100;200] кратних 17.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти кількість та добуток тих, що належать інтервалу [a, b].

12

 1. Знайдіть суму всіх цілих чисел від A до B, що закінчуються цифрою 5 або цифрою 0 (значення A та B введіть з клавіатури).
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти суму, кількість, середнє арифметичне та добуток тих чисел, що більше 10.

13

 1. Знайдіть кількість натуральних чотирьохзначних чисел у яких перша цифра дорівнює третій, а друга четвертій (наприклад, 1212, 4747).
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти суму, кількість та середнє арифметичне всіх тих, що кратні b.

14

 1. Знайдіть середнє арифметичне всіх натуральних чотирьохзначних чисел, які починаються та закінчуються на одну і ту ж цифру.
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел та число k. Знайти середнє арифметичне всіх чисел, крім числа з порядковим номером k.

15

 1. Знайдіть кількість та середнє арифметичне всіх щасливих чотирьохзначних натуральних чисел. Щасливим називається число у якого сума перших двох цифр дорівнює сумі останніх двох цифр. Наприклад, 3241
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел та число k. Знайти суму всіх чисел, з порядковими номерами >k.

16

 1. Знайдіть кількість та середнє арифметичне натуральних чотирьохзначних чисел у яких перша цифра дорівнює четвертій, а друга третій (наприклад, 1221, 4774).
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел та число k. Знайти середнє арифметичне всіх чисел, з порядковими номерами < k.

17

 1. Знайдіть кількість та середнє арифметичне натуральних п’ятизначних чисел у яких перша цифра дорівнює останній, а друга передостанній (наприклад, 12421, 47174).
 2. Ввести з клавіатури n будь-яких чисел. Знайти середнє арифметичне всіх чисел, з парними порядковими номерами .

Назад Зміст Вперед