Назад Зміст Вперед

Задачі на пошук в інтервалі чисел, що задовольняють деякій умові

Всі шукані цілі числа у цих задачах вибираються за умовою з деякого інтервалу: двохзначні з інтервалу [10, 99], трьохзначні з інтервалу [100, 999], або з будь-якого іншого інтервалу.

Приклад 1

Надрукуйте в зворотному порядку всі натуральні числа n<=20 :
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Програма

Приклад 2

Надрукуйте в рядок всі натуральні двохзначні числа.
Натуральні двохзначні числа це 10, 11, 12, ...98, 99.

Програма

Приклад 3

Надрукуйте всі парні натуральні двозначні числа.

Програма

Приклад 4

Надрукуйте в зворотному порядку всі натуральні двозначні числа, у яких сума квадратів цифр кратна 13.

Змінні:

Програма

Результат роботи програми

На екрані
97 96 81 79 74 69 64 51 47 46 32 23 18 15

Варіанти задач

1

 1. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу [120;150]
 2. Знайти всі трьохзначні числа, сума цифр яких дорівнює числу A.

2

 1. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу [90;110]у зворотному порядку.
 2. Знайти всі трьохзначні числа, середня цифра яких дорівнює сумі першої та останньої цифр.

3

 1. Надрукуйте всі натуральні двозначні числа кратні 3.
 2. Знайти всі трьохзначні числа, в яких є цифра 7 та які кратні 7.

4

 1. Надрукуйте у зворотному порядку всі натуральні двозначні числа кратні 11.
 2. Знайти всі двохзначні числа, які кратні сумі своїх цифр.

5

 1. Надрукуйте всі цілі парні числа від A до 20.
 2. Знайти двохзначне число, у якого куб суми його цифр дорівнює квадрату самого числа.

6

 1. Надрукуйте всі цілі числа, що закінчуються цифрою 2 від 10 до B.
 2. Знайти двохзначні числа, які дорівнюють потроєному добутку своїх цифр.

7

 1. Надрукуйте всі двохзначні числа, що закінчуються цифрою 0.
 2. Знайти всі двохзначні числа, у яких подвоєна сума цифр дорівнює добутку цифр.

8

 1. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу [20;50] що кратні 5 та некратні 3.
 2. Надрукуйте в рядок всі трьохзначні числа, сума цифр яких кратна 20.

9

 1. Надрукуйте всі цілі числа, з інтервалу [1;50] що кратні 5 або 7.
 2. Надрукуйте всі цілі числа з інтервалу [200,400] в запису яких є цифра 5.

10

 1. Надрукуйте всі цілі числа, з інтервалу [35;60] що при діленні на 7 дають залишок 1, 2 або 5.
 2. Надрукуйте всі числа від 100 до 150 у яких всі три цифри різні.

11

 1. Надрукуйте квадрати всіх цілих чисел від A до B.
 2. Надрукуйте в рядок всі цілі числа з інтервалу [200,500], в яких рівно дві однакові цифри.

12

 1. Надрукуйте всі цілі числа 30 до 100, що кратні 3 та закінчуються на 2, 4 або 8.
 2. Надрукуйте всі щасливі чотирьохзначні числа. Щасливим називається число у якого сума перших двох цифр дорівнює сумі останніх двох цифр. Наприклад, 3241.

13

 1. Надрукуйте у зворотному порядку всі цілі числа, які належать інтервалу [100;200] та кратні 5.
 2. Надрукуйте в рядок всі трьохзначні числа, які при збільшенні на 1 кратні 2, при збільшенні на 2 кратні 3, при збільшенні на 3 кратні 4, а при збільшенні на 4 кратні 5.

14

 1. Надрукуйте всі цілі числа від A до B, що закінчуються цифрою 5 або цифрою 0.
 2. Знайти всі трьохзначні числа, які дорівнюють різниці між квадратом числа, що складається з перших двох цифр та квадратом третьої цифри. Наприклад, 147=142 -72.

15

 1. Надрукуйте всі непарні двохзначні числа, які починаються з парної цифри.
 2. Знайти всі двохзначні числа, у яких сума цифр не змінюється при множенні на 2, на 3 та на 4.

16

 1. Надрукуйте всі двохзначні числа, які складаються з різних цифр.
 2. Знайти трьохзначне число, що дорівнює сумі факторіалів своїх цифр.

17

 1. Надрукуйте всі двохзначні та трьохзначні числа, які складаються з різних цифр.
 2. Знайти всі трьохзначні числа, що дорівнюють квадрату якогось двозначного числа.

Назад Зміст Вперед