Назад Зміст Вперед

Приклади найпростіших задач

У лінійних програмах виконуються всі оператори у тому порядку в якому вони записані.

В програмах з розгалуженням, в залежності від деяких умов, можуть виконуватись не всі операторі, що записані у програмі.

Досить часто у програмах потрібно деяку кількість операторів виконати декілька разів. Для цього використовують оператори циклів. Оператори циклу бувають двох видів: з параметром (FOR) та з умовою (WHILE). Оператор циклу з параметром використовують, якщо заздалегідь відомо скільки разів потрібно виконувати деякі оператори.

Приклади

 1. Надрукувати ялинку зірочками.
  Щоб надрукувати ялинку потрібно надрукувати 3 трикутника.
  Малювання одного трикутника: Ці три оператори (їх виділено) потрібно виконати 3 рази. Щоб вказати, що повторювати потрібно не один, а три оператори, їх беруть у фігурні дужки.
  Програма   Екран   
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i;
    for (i=1;i<=3;i++)
    {
      cout<<" * \n";
      cout<<" *** \n";
      cout<<"*****\n";
    }
    return 0;
  }
  
     *
    ***
   *****
     *
    ***
   *****
     *
    ***
   *****
 2. Надрукуйте число 20 у стовпчик 5 раз.
  Щоб вивести на екран число 20 використовують оператор cout<<20<<"\n"; Щоб зробити це 5 раз, перед цим оператором ставлять оператор циклу for (i=1;i<=5;i++).
  Програма   Екран   
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i;
    for (i=1;i<=5;i++)
    {
      cout<<20<<"\n";
    }
    return 0;
  }
  
  20
  20
  20
  20
  20

  Такий самий результат можна отримати, якщо заголовки циклу будуть такі:

  	for (i=0;i<=4;i++)
  		або 
  	for (i=-1;i<=3;i++)
  

  Це так, бо у цьому випадку важлива кількість значень, які приймає параметр циклу, а не самі значення.

 3. Дано цілі числа K и N (N > 0). Вивести N раз число K.
  Дано числа K и N. Потрібно спочатку ввести значення в ці змінні за допомогою оператору cin>>n>>k;
  Щоб вивести на екран число K використовують оператор cout<<k<<"\n";
  Щоб зробити це N раз, перед цим оператором ставлять оператор циклу for (i=1;i<=n;i++)
  Програма   Екран   
  Ввід Вивід
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,k,n;
    cin>>n>>k;
    for (i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<k<<"\n";
    }
    return 0;
  }
  5 6 6
  6
  6
  6
  6
 4. Надрукуйте в рядок всі натуральні числа <=20:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  У попередніх задачах змінна i використовувалась тільки для того, щоб вказати програмі, скільки разів буде повторюватись оператор або оператори. На екран значення цієї змінної ми не виводили. Але ми знаємо, що ця змінна по черзі приймає цілі значення від першого числа до останнього включно. Це можна використати в цій програмі, якщо оператор, що повторюється буде виводити значення цієї змінної через пробіл cout<<i<<" "; Щоб ця змінна приймала значення від 1 до 20 та цей оператор виконувався 20 разів, потрібно перед ним поставити оператор циклу for (i=1;i<=20;i++)
  Програма   Екран   
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i;
    
    for (i=1;i<=20;i++)
    {
      cout<<i<<" ";
    }
    return 0;
  }
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 5. Надрукувати таблицю переводу часу у годинах (для 1, 2, …, 10 год) в хвилини. Наприклад:
  1 год – 60 хв
  2 год – 120 хв
  ...
  10 год – 600 хв
  Програма
  	
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int god,hv;
    for (god=1;god<=10;god++)
    {
      hv=god*60;
      cout<<god<<" god="<<hv<<" hv\n";
    }
    return 0;
  }
  
 6. Надрукувати таблицю переводу часу у хвилинах (для 10, 20, …, 60 хв) в години. Наприклад:
  10 хв – 0.17 год
  20 хв – 0.33 год
  ...
  60 хв – 1.00 год
  Програма
  #include <iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int i,hv; float god;
    cout<<fixed; cout.precision(2);
    for (i=1;i<=6;i++)
    {
      hv=i*10; god=hv/60.0;
      cout<<hv<<" hv=";
      cout<<god<<" god\n";
    }
    return 0;
  }

  Варіанти задач

  Варіант 1

  1. Надрукувати таблицю переводу ваги у кілограмах (для 1, 2, …, 10 кг) в грами у вигляді:
    1 кг= 1000 г
    2 кг= 2000 г
    3 кг= 3000 г
     …
   10 кг=10000 г
  2. Надрукувати таблицю переводу ваги у грамах (для 100, 200, …, 1000 г) в кілограми у вигляді:
    100 г=0.1 кг
    200 г=0.2 кг
    300 г=0.3 кг
   …
   1000 г=1.0 кг

  Варіант 2

  1. Надрукувати таблицю переводу відстані у метрах (для 1, 2, …, 10 м) в сантиметри у вигляді:
    1 м= 100 см 
    2 м= 200 см
    3 м= 300 см
   …
   10 м=1000 см
  2. Надрукувати таблицю переводу відстані у сантиметрах (для 10, 20, …, 100см) в метри у вигляді:
    10 см=0.1 м
    20 см=0.2 м
    30 см=0.3 м
   …
   100 см=1.0 м

  Варіант 3

  1. Надрукувати таблицю переводу відстані у кілометрах (для 1, 2, …,15 км) в метри у вигляді:
    1 км= 1000 м 
    2 км= 2000 м
    3 км= 3000 м
   …
   15 км=15000 м
  2. Надрукувати таблицю переводу відстані у метрах (для 100, 200, …, 15000 м) в кілометри у вигляді:
    100 м= 0.1 км 
    200 м= 0.2 км
    300 м= 0.3 км
   …
   15000 м=15.0 км

  Варіант 4

  1. Надрукувати таблицю переводу ваги у тоннах (для 1, 2, …,10 т) в кілограми у вигляді:
    1 т =1000 кг
    2 т =2000 кг
    3 т =3000 кг
   …
   10 т =10000 кг
  2. Надрукувати таблицю переводу ваги у кілограмах (для 100, 200, …, 1000 кг) в тонни у вигляді:
    100 кг=0.1 т 
    200 кг=0.2 т
    300 кг=0.3 т
   …
   1000 кг=1.0 т

  Варіант 5

  1. Одна штука товару коштує А грн. Надрукувати таблицю вартості 1, 2, 3, …, 20 штук цього товару. Наприклад, для А=5 таблиця має бути такою:
    1 шт – 5 грн
    2 шт – 10 грн
    3 шт – 15 грн
   …
   20 шт –100 грн
  2. Дано ціле число А – вартість у грн 1 кг цукерок. Вивести на екран вартість 100, 200, 300,…1000 г цукерок. Наприклад, для А=15 таблиця має бути такою:
    100 г= 1.5 грн
    200 г= 3.0 грн
    300 г= 4.5 грн
   …
   1000 г=15.0 грн

  Варіант 6

  1. Вивести на екран вартість 1,2, 3, ... 10 квитків для проїзду у автобусі, якщо вартість одного квитка дорівнює 2.5 грн у вигляді:
    1 шт – 2.5 грн
    2 шт – 5.0 грн
    3 шт – 7.5 грн
   …
   10 шт –25.0 грн
  2. Надрукувати таблицю переводу ваги у кілограмах (для 200, 400, …, 2000 кг) в тонни у вигляді:
    200 кг=0.2 т 
    400 кг=0.4 т
    600 кг=0.6 т
   …
   2000 кг=2.0 т

  Варіант 7

  1. Надрукувати таблицю переводу 1, 2, …, 20 доларів США у гривни за таким курсом – $1 – 7.85 грн у вигляді:
    $1 = 7.85 грн
    $2 = 15.70 грн
   …
   $10 = 78.50 грн
  2. Надрукувати таблицю переводу 10, 20, 30…, 100 грн у долари США за поточним курсом. Значення курсу ввести з клавіатури. Наприклад, за курсом $1 – 7.85 грн отримаємо таку таблицю:
    10 грн= $1.27 
    20 грн= $2.55 
   …
   100 грн=$12.74 

  Варіант 8

  1. Надрукувати таблицю переводу ваги у фунтах (для 1, 2, …, 10 фунтів) в кілограми у вигляді:
    1 фунт = 0.453 кг 
    2 фунт = 0.906 кг 
   …
   10 фунт = 4.530 кг 
  2. Надрукувати таблицю переводу ваги у кілограмах (для 100, 150, 200, 250…, 500 кг) в тонни у вигляді:
   100 кг=0.10 т 
   150 кг=0.15 т
   200 кг=0.20 т
   250 кг=0.25 т
   …
   500 кг=0.50 т

  Варіант 9

  1. Надрукувати таблицю переводу відстані у дюймах (для 10, 11, …, 20 дюймів) в сантиметри. 1 дюйм =2.54 см
   10 дюймів = 25.40 см
   11 дюймів = 27.94 см
   …
   20 дюймів = 50.80 см
  2. Надрукувати таблицю переводу відстані у метрах (для 100, 150, 200, 250…, 500 м) в кілометри у вигляді:
   100 м =0.10 км 
   150 м =0.15 км
   200 м =0.20 км
   250 м =0.25 км
   …
   500 м =0.50 км

  Варіант 10

  1. Надрукувати таблицю множення на 7.
   1 х 7 = 7
   2 х 7 = 14
   …
   9 х 7 = 63 
  2. Надрукувати таблицю переводу 100, 150, 200, 250…, 500 грн. у долари США за поточним курсом. Значення курсу ввести з клавіатури. Наприклад, за курсом $1 – 7.85 грн отримаємо таку таблицю:
    100 грн= $12.74 
    200 грн= $25.48 
   …
   1000 грн=$127.39 

  Варіант 11

  1. Надрукувати таблицю множення цілих чисел від 10 до 20 на 5.
   10 х 5 = 50
   11 х 5 = 55
   …
   20 х 5 = 100 
  2. Надрукувати таблицю переводу 10, 15, 20,25,…, 50 грн. у долари США за поточним курсом. Значення курсу ввести з клавіатури. Наприклад, за курсом $1 – 7.85 грн отримаємо таку таблицю:
    10 грн= $1.27 
    15 грн= $1.91
    20 грн= $2.55
   …
    50 грн=$6.37 

  Варіант 12

  1. Надрукувати таблицю множення числа n на 10, 20, 30, …90 (значення n ввести з клавіатури). Наприклад, для n =8 отримаємо таку таблицю:
   10 х 8 = 80
   20 х 8 = 160
   …
   90 х 8 = 720 
  2. Надрукувати таблицю переводу відстані у дециметрах (для 5, 10, …, 30 дм) в метри у вигляді:
    5 дм = 0.5 м 
    10 дм = 1.0 м
    15 дм = 1.5 м
   …
    30 дм = 3.0 м 

  Варіант 13

  1. Надрукувати таблицю множення цілих чисел від 20 до 30 на число n (значення n ввести з клавіатури). Наприклад, для n =3 отримаємо таку таблицю:
   20 х 3 = 60
   21 х 3 = 63
   …
   30 х 3 = 90 
  2. Надрукувати таблицю переводу ваги у кілограмах (для 1, 2, …, 10 кг) в фунти. 1 фунт=0.453 кг
    
    1 кг = 2.208 фунтів
    2 кг = 4.416 фунтів
   …
   10 кг = 22.080 фунтів

  Варіант 14

  1. Вивести у стовпчик значення з трьома знаками після крапки.
  2. Дано дійсне число А – вартість одного кг цукерок. Вивести на екран вартість 0.1, 0.2, … , 1 кг цукерок у вигляді (для А=30.5):
    0.1 кг= 3.05 грн
    0.2 кг= 6.10 грн
   …
    1.0 кг= 30.50 грн

  Варіант 15

  1. Дано ціле число n. Вивести в стовпчик числа з п’ятьма знаками після крапки.
  2. Надрукувати таблицю переводу відстані у дециметрах (для 10, 15, 20, 25…, 50 дм) в метри та сантиметри у вигляді:
   10 дм =1.0 м=100 см 
   15 дм =1.5 м=150 см
   20 дм =2.0 м=200 см
   …
   50 дм =5.0 м=500 см 

  Варіант 16

  1. Дано два цілих числа n та х. Вивести у рядок числа .
  2. Дано дійсне число А – вартість одного кг цукерок. Вивести на екран вартість 1.2, 1.4, 1,6… , 2 кг цукерок у вигляді (для А=30.5):
    1.2 кг= 36.6 грн
    1.4 кг= 42.7 грн
   …
    2.0 кг= 61.0 грн

  Варіант 17

  1. Дано ціле число n. Вивести у рядок числа: 1, 2, 6, 24, 120, … n!
  2. Дано дійсне число А – вартість одного кг сиру. Вивести на екран вартість 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, … , 0.5 кг сиру у вигляді (для А=70.5):
    0.05 кг= 3.525 грн
    0.10 кг= 7.050 грн
    0.15 кг= 10.575 грн
   …
    0.50 кг= 35.250 грн

  Назад Зміст Вперед