.

Назад Зміст Вперед

Логічний тип даних

Умову інакше називають логічним виразом. Логічний вираз має тільки два значення true (вірно) та false (невірно). Значення логічного типу можна присвоювати змінній логічного типу.

Опис

bool x,y,z;

Присвоювання значень

x=true; y=2>5; z=a==b;

Коли логічна змінна має значення true, її внутрішнє представлення 1.

Коли логічна змінна має значення false, її внутрішнє представлення 0.

Назад Зміст Вперед