.

Назад Зміст Вперед

Задачі з повним умовним оператором з складеною умовою

Приклад 1

З’ясуйте, чи може шахова ладья за один ход попасти з клітинки з координатами (x1,y1) у клітинку з координатами(x2,y2). Ладья ходить тільки у горизонтальному або вертикальному напрямках.

Дано: чотири цілих додатних числа. (x1,y1)– координати першої клітинки, в який знаходиться ладья, (x2,y2)– координати другої клітинки.

Знайти: умову, яка зв’язує координати двох клітинок, таку щоб, якщо умова вірна, надрукувати yes, якщо невірна надрукувати no.

Змінні:

Вхідні:

Всі дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід чисел x1,y1 , x2, y2
 2. Ладья ходить тільки у горизонтальному або вертикальному напрямках. Тобто у першій та другій клітинці повинні співпадати або координати x або координати y.

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Приклад 2

Поїзд прибуває на станцію в a годин b хвилин та відправляється в c годин d хвилин. Пасажир прийшов на платформу в n годин m хвилин. Чи буде поїзд стояти на платформі? Для випадку, що все відбувається за одну добу.

Дано: шість цілих додатних чисел: (a,b)– час прибуття поїзду, (c,d)– час відправлення поїзду, (n,m)– час приходу людини.

Знайти: умову, яка зв’язує ці дані, таку щоб, якщо умова вірна, надрукувати yes, якщо невірна надрукувати no.

Змінні:

Вхідні:

Проміжні:

Всі дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід чисел a,b,c,d,n,m
 2. Обчислення t1, t2, t3.
 3. Людина побачить поїзд, якщо час її приходу t3 більше ніж час приходу поїзду t1 і менше ніж час від’їзду поїзду t2.

  Програма

  Перше відпрацьовування:

  Друге відпрацьовування:

  Третє відпрацьовування:

  Варіанти задач

  Варіант 1

  1. Дано число X. Якщо воно належіть інтервалу [8, 12], то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два цілих числа X, Y. Якщо хоча б одне з цих чисел парне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо з них найменше A, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”
  4. Дано числа x, y. Якщо числа X та Y кратні 5, то збільшить їх на 1, у протилежному випадку їх подвоїти.

  Варіант 2

  1. Дано число X. Якщо воно не належіть інтервалу [-2, 5], то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два цілих числа X, Y. Якщо кожне з цих чисел непарне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо з трьох чисел A, B, C найбільше B, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано три змінних цілого типу A, B, C. Якщо їх значення впорядковані за зростанням, то збільшить значення кожної змінної у 2 рази, В іншому випадку зменшить значення кожної змінної на 2. Вивести нові значення змінних.

  Варіант 3

  1. Дани числа А,В,С. Якщо число С належіть інтервалу [А, В], то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано три числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел від’ємне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо з них найбільше B, а найменше A, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано три змінних цілого типу A, B, C. Якщо їх значення впорядковані за спаданням, то збільшить кожне значення у С раз. В іншому випадку зменшить значення кожної змінної у В раз. Вивести нові значення змінних A, B, C.

  Варіант 4

  1. Дани числа А,В,С. Якщо число С не належіть інтервалу [А, В], то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано три числа X, Y, Z. Якщо кожне з цих чисел від’ємне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо вони розташовані за зростанням, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано ціле число. Якщо воно двозначне, знайдіть суму його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не двозначне ”.

  Варіант 5

  1. Дано ціле число X. Якщо воно двозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано три числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел кратне 5, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа. Чи вірно, що серед них є рівні?
  4. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть добуток його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не тризначне”.

  Варіант 6

  1. Дано ціле число X. Якщо воно додатне та двозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано три числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел закінчується 3, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа. Чи вірно, що всі вони рівні?
  4. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть суму його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не тризначне”.

  Варіант 7

  1. Дано ціле число X. Якщо воно тризначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два числа X, Y. Якщо тільки одне з цих чисел менше 20, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано два числа x, y, що є координатами точки. Якщо ця точка належить другій або четвертій чверті координатній площини, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано ціле число. Якщо воно двозначне, знайдіть добуток його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не можу”.

  Варіант 8

  1. Дано два цілих числа X, Y. Якщо кожне з цих чисел додатне та тризначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два числа a та b. Якщо з цих чисел тільки одне парне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо трикутник з кутами A, B, C існує і він гострокутний, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано три цілих числа: A, B, C. Якщо їх значення упорядковані за зростанням, то подвоїти їх; в іншому випадку замініть значення кожної змінної на протилежне. Вивести на екран нові значення змінних A, B, C.

  Варіант 9

  1. Дано ціле число X. Якщо воно чотиризначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два числа X, Y. Якщо з цих чисел тільки одне додатне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо трикутник з кутами A, B, C існує і він прямокутний, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано три змінні цілого типу: A, B, C. Якщо їх значення упорядковані за зростанням або за спаданням, то подвоїти їх; в іншому випадку замініть значення кожної змінної на протилежне. Вивести на екран нові значення змінних A, B, C.

  Варіант 10

  1. Дано два цілих числа X, Y. Якщо кожне з цих чисел додатне та чотиризначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два цілих числа X, Y. Якщо тільки одне з цих чисел кратне 5, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо трикутник зі сторонами A, B, C рівносторонній, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано дійсні числа a,b,c. Якщо a>=b>=c, то кожне число збільшить у два рази, у інших випадках всі числа замініть їх модулями. Вивести на екран нові значення змінних.

  Варіант 11

  1. Дано ціле число N. Якщо воно кратне 4 та 6, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Дано два цілих числа X, Y. Якщо тільки одне з цих закінчується на 1, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано три числа A, B, C. Якщо трикутник зі сторонами A, B, C існує і він рівнобедрений, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  4. Дано три змінних цілого типу A, B, C. Якщо їх значення впорядковані за зростанням, то помножте кожне значення на В. В іншому випадку зминіть значення кожної змінної на протилежне за знаком. Вивести нові значення змінних A, B, C.

  Варіант 12

  1. Дано ціле число N. Якщо воно кратне 2 та некратне 3, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел парне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть та надрукуйте його цифри у стовпчик, у іншому випадку надрукуйте слова “не можу”.
  4. Відома дата народження людини (рік, номер місяця, число) и сьогоднішня дата. Визначте вік людини (число повних років).

  Варіант 13

  1. Дано ціле число X. Якщо воно ділиться на 3 та закінчується цифрою 7, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел однозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть добуток його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не можу”.
  4. Рік є високосним, якщо його номер кратний 4. Але з кратних 100 високосними є лише кратні 400. Наприклад, 1900 не високосний, а 2000 високосний. Дано натуральне число. Визначити, чи є високосним рік с таким номером.

  Варіант 14

  1. Дано ціле число N. Якщо воно кратне 4 та не закінчується 0, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо хоча б одне з цих чисел двозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно чотиризначне, знайдіть суму квадратів його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не можу”.
  4. З’ясуйте, чи може шаховий кінь за один хід попасти з клітинки з координатами (x1,y1) у клітинку з координатами (x2,y2).

  Варіант 15

  1. Дани числа А,В. Якщо число А кратне В та не закінчується 0, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо тільки одне з цих чисел закінчується 0, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть та надрукуйте його цифри у стовпчик, у іншому випадку надрукуйте слова “не тризначне”.
  4. З’ясуйте, чи може шаховий ферзь за один хід попасти з клітинки з координатами (x1,y1) у клітинку з координатами (x2,y2).

  Варіант 16

  1. Дани числа А,В. Якщо число А не кратне В та закінчується 0, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо тільки одне з цих чисел однозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно тризначне, знайдіть добуток його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не тризначне”.
  4. Дано цілі числа a, b, c, x, y. З’ясувати, чи пролізе цеглина з розмірами a, b, c у отвір зі сторонами x, y. Просовувати цеглину у отвір можна тільки так, щоб кожне з ребр було паралельне або перпендикулярне сторонам отвору.

  Варіант 17

  1. Дано число X. Якщо воно належіть інтервалу [-2, 5]або інтервалу [7,10], то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  2. Три цілих числа X, Y, Z. Якщо тільки одне з цих чисел двозначне, то надрукувати „Так”, у протилежному випадку надрукувати „Ні”.
  3. Дано ціле число. Якщо воно чотиризначне, знайдіть суму квадратів його цифр, у іншому випадку надрукуйте слова “не чотиризначне”.
  4. Дано цілі числа X, Y, Z, A, B, C. Чи можна в кейс розміром X, Y, Z покласти дві однакові книги розмірами A, B, C? Книги можна класти рядом або друг на друга.

  Назад Зміст Вперед