.

Назад Зміст Вперед

Проста умова

Проста умова – два математичних вирази між якими стоїть знак порівняння:

Знак Порівняння
== дорівнює
> більше
< менше
>= більше чи дорівнює
<= менше чи дорівнює
!= не дорівнює

Приклади

Ствердження Умовний оператор
Дано ціле число х. Чи воно кратне 5?
 if (x%5==0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано ціле число х. Чи воно непарне?
 if (x%2!=0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано число х. Чи воно від’ємне?
 if (x < 0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано ціле число х. Чи воно закінчується цифрою 7?
 if (x%10==7)
 {
   cout <<<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано ціле число х. Чи воно однозначне?
 if (x/10==0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано цілі числа M та N. Якщо M не кратне N, вивести "Да", якщо кратне вивести "Ні".
 if (M % N!=0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано ціле трьохзначне число х. Чи воно починається та закінчується однаковими цифрами?
 if (x/100==x%10)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано числа M та N. Якщо M вдвічі більше за N, вивести "Да", у іншому випадку вивести "Ні"
 if (M ==2*N)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано числа M та N. Якщо M менше числа N на 3, вивести "Да", у іншому випадку вивести "Ні"
 if (m==n-3)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }
Дано числа M та N. Якщо вони мають різні знаки (одно додатне друге від’ємне) вивести "Да", у іншому випадку вивести "Ні"
 if (m*n<0)
 {
   cout <<"Yes";
 }
 else
 {
   cout <<"No";
 }

Назад Зміст Вперед