Назад Зміст Вперед

Задачі з оператором switch

Приклад 1

Дано два дійсних числа x, y та ціле число z – знак арифметичної операції: 1(+) 2(–) 3(*) 4(/) Знайти x+y, x-y, x*y, x/y в залежності від введеного знаку.

Дано: два дійсних числа x, y та ціле число, що відповідає арифметичній операції

Знайти: виконати арифметичну операцію та вивести результат на екран.

Змінні:

Вхідні:

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 2

Написати програму, яка вводить 3 значення температури та виводить таке меню:

Введіть номер завдання:

Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.

Дано: три цілих числа, що є значеннями температури та ціле число (зі значенням 1, 2, або 3), яке є номером завдання. Номер завдання вказує, які дії виконувати з значеннями температури.

Знайти: максимальну, або мінімальну або середню температуру, в залежності від введеного номеру завдання.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Ввід чисел значень температури t1,t2,t3
 2. Вивід меню, яке пояснює, що виконується по кожному завданню
 3. Ввід n номеру завдання, це буде змінна вибору.
 4. Перевіряємо значення цієї змінної:

Програма

Відпрацьовування:

Варіанти задач

 1. Дано ціле число, що вказує номер дня у тиждні. Надрукувати назву дня (1– понеділок, 2 – вівторок, ...).
 2. Дано ціле число, що визначає оцінку. Вивести опис оцінки (1-3: погано, 4-6: задовільно, 7-9: добре, 10-12: відмінно, інші випадки: помилка).
 3. Дано ціле число, що визначає номер місяця. Вивести пору року (літо, зима, весна, осінь).
 4. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці (рік не високосний).
 5. Дано порядковий номер планети Сонячної системи. Надрукувати її назву.
 6. Написати програму, яка вводить два цілих числа та виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – знаходження суми чисел;
   2 – знаходження модулю різниці чисел;
   3 – знаходження добутку чисел;
   Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.
 7. Написати програму, яка вводить натуральне число та виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – обчислення квадратного кореню;
   2 – піднесення у квадрат;
   3 – обчислення синусу;
   4 – обчислення косинусу;
   Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.
 8. Написати програму, яка вводить радіус та виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – обчислення довжини кола;
   2 – обчислення площі кола;
   3 – обчислення об’єму сфери.
   Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.
 9. Написати програму, яка виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – обчислення периметра прямокутника;
   2 – обчислення площі прямокутника;
   3 – обчислення об’єму паралелепіпеду.
   Програма повинна запросити необхідні дані та виконати завдання, номер якого буде введено.
 10. Написати програму, яка вводить три цілих числа та виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – обчислення максимального числа;
   2 – обчислення мінімального числа;
   3 – обчислення суми чисел.
   4 – обчислення добутку чисел.
   Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.
 11. Написати програму, яка вводить трьохзначне число та виводить таке меню:
   Введіть номер завдання:
   1 – обчислення максимальної цифри;
   2 – обчислення мінімальної цифри;
   3 – обчислення суми цифр.
   4 – обчислення добутку цифр.
   Програма повинна виконати завдання, номер якого буде введено.
 12. Елементи кола пронумеровані так: 1 – радіус, 2 – диаметр, 3 – довжина, 4 –площа. Дано номер елементу та його значення. Знайти значенні інших елементів.
 13. Одиниці довжини пронумеровані так: 1 — дециметр, 2 — кілометр, 3 — метр, 4 — міліметр, 5 — сантиметр. Дано номер одиниці та довжину відрізку у цих одиницях. Знайти довжину відрізка у метрах.
 14. Одиниці маси пронумеровані так: 1 — килограм, 2 — міліграм, 3 — грам, 4 — тонна, 5 — центнер. Дано номер одиниці та маса тіла у цих одиницях. Знайти масу тіла у килограмах.
 15. Мастям гральних карт присвоєни номери: 1 — пики, 2 — трефи, 3 — бубни, 4 — черви. Достоинству карт, що старші десятки, присвоєни номери: 11 — валет, 12 — дама, 13 — король, 14 — туз. Дано два цілих числа: N — достоинство (6 <= N <= 14) та M — масть карти (1<= M <= 4). Вывести назву карти у вигляді «шестерка бубен», «дама червей», «туз треф» и т. п.
 16. Дано ціле число від 100 до 999. Вивести рядок–опис цього числа. Наприкла, 256 – двісті п’ятдесят шість.
 17. Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: g (рік), m (порядковий номер місяцю) и d (число). По даним g, m та d визначте дату вчорашнього дня. Рік не є високосним.

Назад Зміст Вперед