Назад Зміст Вперед

Оператор вибору switch

Оператор вибору використовується замість декількох неповних операторів.

форма запису
switch (/*змінна вибору або вираз*/)
 {
 case /* стала 1/*:
 {
 /*група операторів*/; break;
 }
 case /*стала2*/:
 {
 /*група операторів*/; break;
 }
 //.    .    .
 default:
 {
  /*группа операторов*/;
 }
 }//кінець switch

Значення змінної вибору порівнюється зі всіма сталими та виконується та група операторів, стала якої співпадає зі значенням змінної вибору. Потім виконується оператор break, який передає управління за межі оператору switch.

Якщо значення змінної вибору не співпадає ні з якою сталою, то та виконується група операторів після слова default. Ця гілка не є обов’язковою.

Зараз розглянемо задачу з використанням оператора вибору switch.

Приклад

Дано номер дня у тижні (1—7). Надрукувати робочий це день (On), вихідний (Off) чи введене число не є порядковим днем тижня.

Дано: натуральне число.

Знайти: робочий це день (1-5), вихідний (6, 7), чи це помилка (у інших випадках).

Змінні:

Вхідні:

Алгоритм

  1. Ввід числа n, це буде змінна вибору.
  2. Перевіряємо значення цієї змінної:

Програма

Відпрацьовування:

Назад Зміст Вперед