Назад Зміст Вперед

Задачі з вкладеними умовними операторами

Приклад 1

Дано N вік людини. Напишіть програму, яка аналізує людину по возрасту та відносить його до одної з груп: дитина (0<=N<17), робітник (17<=N<60), пенсіонер (>=60), інші випадки: помилка.

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 2

Дано натуральне число. Надрукувати біля цього числа слово рубль у відповідному відмінку.

Дано: натуральне число.

Знайти: умову, коли потрібно говорити „рубль”, коли „рубля”, коли „рублей”. Отже випадків буде 3.

Приклади чисел Відповідне слово Висновок
1, 21, 131, 5421 рубль Остання цифра 1, окрім 11
2, 3, 4, 32, 23, 54, 342, 7653 рубля Остання цифра 2, 3, 4, окрім випадків коли передостання=1
5, 6, ..11, 12,..19, 20, 511, 87605 рублей У інших випадках

Змінні:

Вхідні:

Проміжні:

Всі вхідні дані цілого типу (integer).

Алгоритм

 1. Ввід числа x
 2. Обчислення cp та cpp
 3. Перевіряємо останню та передостанню цифру:

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 3

Дано два цілих числа. Якщо вони рівні, то замініть їх нулями, а якщо ні, то кожне замініть найбільшим.

Дано: два цілих числа.

Знайти: змінити ці числа та вивести їх значення на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі вхідні дані цілого типу (integer).

Алгоритм

 1. Ввід чисел a,b
 2. Можливі три випадки: числа рівні, перше більше другого, друге більше першого.
 3. Порівнюємо введені числа:
 4. Вивід змінених чисел на екран

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 4

Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи є у ньому цифра А? Якщо число не трьохзначне, або введено не цифру, то повідомте про це.

Змінні:

Вхідні:

Проміжні

Алгоритм

 1. Ввід числа N та цифри a.
 2. Перевіряємо значення a. Якщо a не є цифрою (від’ємне, або більше одної цифри), то виводимо повідомлення і закінчуємо програму.
 3. Перевіряємо значення n. Якщо воно не трьохзначне, то виводимо повідомлення і закінчуємо програму.
 4. Якщо n трьохзначне, а a цифра, то виконуємо такі дії:

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 5

Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести на екран найменше з них, а потім різницю між ними. Якщо однакові, то вивести повідомлення.

Змінні:

Вхідні:

Проміжні

Алгоритм

 1. Ввід чисел a,b.
 2. Обчислення c:=a-b.
 3. Перевіряємо значення с:

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 6

Дано координати трьох клітинок шахової дошки. На клітинці (x1,y1) розташована біла фігура (кінь), на клітинці (x2,y2) –чорна (слон). З’ясувати, чи зможе біла фігура перейти на клітинку (x3,y3), не потрапивши під удар чорної фігури. Клітинки, куди може пійти кінь – червоного кольору, клітики, куди може пійти слон – зеленого кольору, клітинки, в яких кінь попадає под удар слона – синього кольору.

Змінні:

Вхідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Ввід чисел x1,y1 , x2, y2, x3,y3
 2. Присвоюємо значення змінній k – умова того, що білий кінь з координатами x1,y1 може походити на клітинку з координатами x3,y3
 3. Присвоюємо значення змінній s – умова того, що чорний слон з координатами x2, y2 може походити на клітинку з координатами x3,y3
 4. Якщо значення k вірно, а значення s не вірно, то кінь може походити на вказану клітинку. У інших випадках – не може.

Програма

Відпрацьовування:

Приклад 7

Дано ціле число k від 1 до 180. З’ясувати, яка цифра буде в k-й позиції послідовності 1011121314…9899, в який виписано підряд всі двохзначні числа.

Перепишемо послідовність таким чином (у кожному рядку по 20 цифр):
	Цифри				Нумерація з 1		Нумерація з 0	
10111213141516171819			1<=k<=20		0<=k<=19	
20212223242526272829			21<=k<=40		20<=k<=39
30313233343536373839			41<=k<=60		40<=k<=59
...							...
90919293949596979899			161<=k<=180		160<=k<=179

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Ввід k.
 2. Для зручності, почнемо нумерацію цифр з 0. Для цього k--.
 3. Подивимося на рядки (нумерація з 0). Очевидно, що :
 4. Для цифр з непарними номерами: подивимося на стовпчики (нумерація з 0).
 5. Вивід с.

Програма

Відпрацьовування:

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести на екран найбільше з них. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно двохзначне, то перевірте, чи вірно, що воно кратне сумі своїх цифр? Якщо не двохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано ціле число. Якщо воно додатне, то додайте до нього 1; якщо від’ємне, то додайте до нього 2, якщо дорівнює 0, то додайте 3. Вивести змінене число.

Варіант 2

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, вивести на екран найменше з них. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно двохзначне, то перевірте, чи вірно, що воно дорівнює потроєному добутку своїх цифр? Якщо не двохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано довжини трьох відрізків. Якщо можна побудувати трикутник з такими сторонами, то визначити, чи є він прямокутним. Якщо не можна, то вивести повідомлення про це.

Варіант 3

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, вивести на екран найбільше з них та різницю між ними. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно двохзначне, то перевірте, чи вірно, що квадрат цього числа дорівнює кубу суми цифр цього числа (наприклад число 27). Якщо не двохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано довжини трьох відрізків. Якщо можна побудувати трикутник з такими сторонами, то знайти його периметр та площу. Якщо не можна, то вивести повідомлення про це.

Варіант 4

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести найменше число та різницю між ними. Якщо вони однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано два цілих числа А та В. Якщо А трьохзначне, то перевірте, чи вірно, що сума його цифр дорівнює числу В? Якщо не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано значення трьох кутів. Якщо трикутник з такими кутами існує, то визначити його тип (гострокутний, прямокутний, тупокутний). Якщо ні, то вивести повідомлення про це.

Варіант 5

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести спочатку найбільше, а потім найменше. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи вірно, що сума його першої та останньої цифр дорівнює середній цифрі? Якщо не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано два цілих числа. Якщо одне з них від’ємне, а друге додатне, то додати до від’ємного числа 10, а до додатного числа 1 и вивести на екран обидва числа. У іншому випадку вивести на екран повідомлення.

Варіант 6

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести спочатку найменше, а потім найбільше. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи вірно, що воно починається та закінчується на одну і ту ж цифру? Якщо не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано два числа. Якщо тільки одне з них парне, то додати до непарного числа 1, а до парного числа 2 и вивести на екран обидва числа. У іншому випадку вивести на екран повідомлення.

Варіант 7

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести на екран спочатку найменше з них, потім найбільше, а потім різницю між ними. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи кратна 10 сума його цифр. Якщо число не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано три цілих числа. Якщо два з них рівні, а третє ні, вивести на екран число, що відрізняється від інших. В інших випадках вивести повідомлення.

Варіант 8

 1. Дано два числа. Якщо вони різні, то вивести на екран спочатку різницю між ними, потім найбільше з них, а потім найменше. Якщо однакові, то вивести повідомлення.
 2. Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи всі його цифри різні. Якщо не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано чотири цілих числа. Якщо три з них однакові, а четверте ні, то вивести на екран число, що відрізняється від інших. В інших випадках вивести повідомлення.

Варіант 9

 1. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення різні, то присвоїти кожній змінній найбільше з цих значень, а якщо однакові, то збільшити значення кожної змінної на 1. Вивести на екран нові значення змінних A, B.
 2. Дано ціле число. Якщо воно трьохзначне, то перевірте, чи є серед його цифр однакові. Якщо не трьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано два цілих числа, координати точки на площині A(x,y). Якщо точка є початком координат, то вивести на екран число 0. Якщо точка не є початком координат, але лежить на осі OX або OY, то вивести відповідно число 1 або 2. Якщо точка не лежить на координатних осях, то вивести число 3.

Варіант 10

 1. Дано дві змінні цілого типу A та B. Якщо їх значення різні, то присвоїти кожній змінній найменше з цих значень, а якщо однакові, то присвоїти цим змінним значення 10. Вивести на екран нові значення змінних A, B.
 2. Дано ціле число. Якщо воно чотирьохзначне, то перевірте, чи вірно, що сума двох його перших цифр дорівнює сумі двох його останніх цифр. Якщо не чотирьохзначне, то повідомте про це.
 3. Дано два цілих числа, координати точки на площині A(x,y). Якщо точка не лежить на координатних осях, то вивести номер чверті, в якій знаходиться точка. У іншому випадку вивести повідомлення.

Варіант 11

 1. Дано три числа. Якщо всі вони різні, знайти найменше з них. Якщо серед чисел є однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано ціле число. Якщо воно двохзначне, то вивести його рядок-опис. Наприклад, «від’ємне парне число», «нуль», «додатне непарне число» и т. д. Якщо не двохзначне, то вивести повідомлення.
 3. Дано два цілих числа, координати точки на площині A(x,y). Якщо точка є початком координат, то вивести на екран число 0. Якщо точка не є початком координат, але лежить на осі OX або OY, то вивести відповідно X або Y. Якщо точка не лежить на координатних осях, то вивести номер чверті, в якій знаходиться точка.

Варіант 12

 1. Дано три числа. Якщо всі вони різні, знайти найбільше з них. Якщо серед чисел є однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано ціле число. Якщо воно знаходиться в діапазоні від –999 до +999, то вивести його рядок-опис. Наприклад, «від’ємне однозначне число», «нуль», «додатне трьохзначне число» и т. д. В іншому випадку вивести повідомлення.
 3. На числовій осі розташовані три точки: A, B, C. З’ясувати, яка з точок B або C розташована ближче до A. Вивести на екран цю точку та відстань від цієї точки до точки A. Якщо точки знаходяться на однаковій відстані від точки А, повідомте про це.

Варіант 13

 1. Дано три числа. Якщо всі вони різні, знайти середнє з них (число, яке розташовано між найменшим та найбільшим). Якщо серед чисел є однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано ціле число. Якщо воно знаходиться в діапазоні від 1 до +999, то вивести його рядок-опис. Наприклад, «парне однозначне число», «непарне трьохзначне число» и т. д. В іншому випадку вивести повідомлення.
 3. Дано координати двох точок A(x1,y1) та B(x2,y2). Яка з двох точок ближче до початку координат, чи вони знаходяться на однаковій відстані?

Варіант 14

 1. Дано три числа. Якщо всі вони різні, вивести спочатку найбільше число, потім середнє число, а потім найменше число. Якщо серед чисел є однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано ціле число. Якщо воно знаходиться в діапазоні від –999 до +999, то вивести його рядок-опис. Наприклад, «від’ємне парне однозначне число», «нуль», «додатне непарне трьохзначне число» и т. д. В іншому випадку вивести повідомлення.
 3. Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: g (рік), m (порядковий номер місяцю) и d (число). По даним g, m та d визначте дату завтрашнього дня. Рік не є високосним.

Варіант 15

 1. Дано три числа. Якщо всі вони різні, вивести спочатку найменше число, потім середнє число, а потім найбільше число. Якщо серед чисел є однакові, то вивести повідомлення про це.
 2. Дано натуральне число, що визначає вартість товару у копійках. Визначити вартість товару в гривнях та копійках, наприклад, 3 гривні 21 копійка, 15 гривень 5 копійок, 1 гривня рівно. Одиниці вимірювання (гривні та копійки) виводити у потрібних відмінках.
 3. Дано координати трьох клітинок шахової дошки. На клітинці (x1,y1) розташована біла фігура, на клітинці (x2,y2) –чорна. З’ясувати, чи зможе біла фігура перейти на клітинку (x3,y3), не потрапивши під удар чорної фігури. Біла фігура слон, чорна – ладья.

Варіант 16

 1. Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: g (рік), m (порядковий номер місяцю) и d (число). По даним g, m та d визначте дату вчорашнього дня. Рік не є високосним.
 2. Дано координати трьох вершин прямокутника (6 цілих чисел), сторони якого паралельні координатним осям. Знайти координати його четвертої вершини.
 3. Дано ціле число k від 1 до 32. З’ясувати, яка цифра буде в k-й позиції послідовності 01234..1920, в який виписано підряд всі цілі числа від 0 до 20.

Варіант 17

 1. Дано ціле число k від 1 до 253. З’ясувати, яка цифра буде в k-й позиції послідовності 5051525354..9899100101...149150, в який виписано підряд всі цілі числа від 50 до 150.
 2. Два прямокутника задані координатами лівого верхнього та правого нижнього кутів(тобто дано вісім чисел). Сторони прямокутників паралельні координатним осям. Перевірити вхідні дані та визначити, чи знаходиться другий прямокутник усередині першого.
 3. В старе японському календарі був прийнятий 60–річний цикл, що складається з п’яти 12–річних подциклів. Подцикли позначались назвами кольорів: зелений, червоний, жовтий, білий, чорний. У кожному подциклі роки позначались назвами тварин: щур, корова, тигр, заєць, дракон, змія, кінь, вівця, мавпа, курка, собака и свиня. Наприклад, 1984 рік – рік початку чергового циклу –називався роком Зеленого Щура, наступний 1985 рік – називався роком Зеленої Корови, 1996 – рок Червоного Щура і т. і. 1 рік – рік Чорної курки. Складіть програму, яка по даному номеру року n (n будь яке натуральне) друкує його назву по старе японському календарю.

Назад Зміст Вперед