Назад Зміст Вперед

Задачі з неповним умовним оператором

Приклад 1

Дано номер місяця. Визначити пору року.

Дано: ціле додатне число, що є номером місяцю

Знайти: умови, при яких по цьому числу можна було б з’ясувати яка це пора року (зима, весна, літо, осінь, чи це число не може бути номером місяця).

Змінні:

Вхідні:

Алгоритм

 1. Ввід числа n
 2. Розглянемо такі випадки:
 3. Інших випадків бути не може, отже потрібно 5 неповних умовних операторів

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Приклад 2

Дано три різних цілих числа. Знайдіть добуток двох найменших з них.

Дано: три різних цілих числа

Знайти: найбільше число, а два інших числа перемножити та результат вивести на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Ввід чисел n1, n2, n3.
 2. Знаходимо найбільше з трьох чисел. Це може бути:
 3. Інших випадків бути не може, отже потрібно 3 неповних умовних оператори, в яких умова визначає найбільше число, а змінній p присвоюється добуток двох інших чисел.
 4. Вивід значення p.

Програма

Відпрацьовування:

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано цифру (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Надрукувати відповідну римську цифру.
 2. Дано номер місяця. Надрукувати його назву.

Варіант 2

 1. Надрукуйте номер чверті координатної площини, якій належить точка з координатами (x,y).
 2. Дано номер дня тижня. Виведіть на екран назву дня (1- понеділок,...).

Варіант 3

 1. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці.
 2. Дано кут. Визначте його тип (гострий, прямий, тупий, розгорнутий, більше розгорнутого).

Варіант 4

 1. Дано возраст дитини. Визначте в якому класі вона вчиться. Наприклад, 6 років - 1-й клас, 7 років - 2-й клас.
 2. Дано ціле число, що визначає оцінку. Вивести опис оцінки (1-3: погано, 4-6: задовільно, 7-9: добре, 10-12: відмінно, інші випадки: помилка).

Варіант 5

 1. Дано температура. Виведіть стан у якому знаходиться вода при цій температурі (льод, вода, пар).
 2. Дано номер планети Сонячної системи. Вивести назву цієї планети.

Варіант 6

 1. Дано ціле число, що визначає кількість годин. Визначити, це ранок, день, вечір або ніч.
 2. Дано два дійсних числа. Яке з них більше і на скільки?

Варіант 7

 1. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці (рік не високосний).
 2. Дано три дійсних числа. Добути корінь квадратний тільки з додатних.

Варіант 8

 1. Дано три дійсних числа. Піднести до квадрату тільки від’ємні.
 2. Дано 3 дійсних числа. Знайти серед них максимальне та його порядковий номер. Наприклад, для чисел 8, 2, 9 вивести 9 та 3.

Варіант 9

 1. Дано 3 дійсних числа. Знайти серед них мінімальне та його порядковий номер. Наприклад, для чисел 8, 5, 9 вивести 5 та 2.
 2. Дано 3 цілих числа. Відомо, що два з них співпадають між собою, а третє ні. Знайдіть порядковий номер цього числа. Наприклад, для чисел 8, 8, 9 вивести 3.

Варіант 10

 1. Дано 4 цілих числа. Відомо, що три з них співпадають між собою, а четверте ні. Знайдіть порядковий номер цього числа. Наприклад, для чисел 3, 8, 8, 8 вивести 1.
 2. Дани три різних цілих числа. Знайдіть добуток двох найбільших з них.

Варіант 11

 1. Дано номер місяця. Виведіть на екран кількість днів у цьому місяці (рік не високосний).
 2. Дани три різних цілих числа. Визначте найбільше та найменше.

Варіант 12

 1. Дано ціле число К (1<=К<=11), яке визначає клас. Визначити, це початкова школа, середня школа або старша школа.
 2. Дани три різних цілих числа. Визначте, яке з них середнє. Середнім назвемо таке число в трійці, яке більше найменшого з чисел, але менше найбільшого.

Варіант 13

 1. Дано ціле число K (1<=k<=365). визначте, яким днем тижня (понеділком, вівторком, ...) є k–й день не високосного року, в якому 1 січня – понеділок.
 2. Дано дві трійки дійсних чисел. У кожній трійці всі числа різні. Знайдіть середнє арифметичне максимальних чисел кожної трійки.

Варіант 14

 1. Дано дві трійки дійсних чисел. У кожній трійці всі числа різні. Знайдіть середнє арифметичне мінімальних чисел кожної трійки.
 2. Дано точка M(x,y). Визначте де вона знаходиться: в початку координат, на осі OX, на осі OY, у 1, 2, 3, 4 чверті координатної площини.

Варіант 15

 1. Дано дві трійки дійсних чисел. У кожній трійці всі числа різні. Знайдіть середнє арифметичне середніх чисел кожної трійки (середнім назвемо таке число в трійці, яке більше найменшого з чисел, але менше найбільшого).
 2. Знайти взаємне розташування на числовій прямій відрізків [a, b] і [c, d] (перетинаються, співпадають, не перетинаються, торкаються). На малюнку випадок – перетинаються.

Варіант 16

 1. Дано точка M(x,y). Визначте де вона знаходиться: на прямокутнику, усередині або зовні його.
 2. Дано три числа (деякі з них можуть співпадати). Вивести їх на екран за спаданням

Варіант 17

 1. Дано три числа (деякі з них можуть співпадати). Вивести їх на екран за зростанням.
 2. Робота світлофора запрограмована таким чином: з початку кожної години 3 хвилини горить зелений, 1 хвилину жовтий, 2 хвилини червоний, 3 хвилини горить зелений і т.д. Нехай спочатку часу пройшло t хвилин (число t дійсне). Визначте сигнал якого кольору горить у цей момент.

Назад Зміст Вперед