Назад Вперед Зміст

Задачі на обчислення з цілими числами

Приклад 1

Дві дівчинки збирали ягоди. Таня зібрала t кг ягід, а Оля зібрала на n кг більше. Скільки кілограмів ягід зібрали обидві дівчинки разом?

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Алгоритм

 1. Ввід у вхідні дані (t=12; n=2).
 2. Обчислення значення o.
 3. Обчислення значення v.
 4. Вивід обчисленого значення v на екран.

Програма

Результат роботи програми

Приклад 2

Складіть програму обчислення площі прямокутника за двома сторонами (S=a*b).

Дано: довжина та ширина прямокутника.

Знайти: площу прямокутника

Зміні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі вхідні та вихідні дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід у вхідні дані (a=5; b=8).
 2. Обчислення значення S.
 3. Вивід обчисленого значення S на екран. Додатково виводяться рядкові сталі "Площа = " та " кв. см.", які пояснюють вивід.

Програма

Результат роботи програми

Приклад 3

Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a5 за три операції.

Якщо розв’язувати задачу «в лоб», то потрібно чотири операції множення: y=a*a*a*a*a. Зменшити кількість операцій можна за рахунок використання проміжних змінних.

Зміні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Всі дані цілого типу.

Програма

Результат роботи програми

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано два цілих числа. Складіть програму обчислення добутку цих чисел.
 2. Дано три цілих числа. Складіть програму обчислення суми цих чисел.
 3. Дано сторону квадрата a. Складіть програму обчислення периметру та площі цього квадрату.
 4. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення площі поверхні цього куба за його ребром (S=6*a*a).
 5. Дано значення часу у хвилинах. Складіть програму переводу цього значення у секунди.
 6. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у міліметри.

Варіант 2

 1. Дано два цілих числа. Складіть програму обчислення різниці цих чисел.
 2. Дано три цілих числа. Складіть програму обчислення добутку цих чисел.
 3. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення площі поверхні цього куба за його ребром (S=6*a*a).
 4. Дано два цілих числа a та b. Складіть програму яка обчислює периметр прямокутника з сторонами a та b (P=2*(a+b)).
 5. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у міліметри.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a4 за дві операції.

Варіант 3

 1. Дано два цілих числа x та y. Складіть програму яка обчислює s=x-y.
 2. Дано три цілих числа x, y та z. Складіть програму яка обчислює s=(x+y)*z.
 3. Дано два цілих числа a та b. Складіть програму яка обчислює периметр прямокутника з сторонами a та b. P=2*(a+b).
 4. Дано ребра паралелепіпеду a, b та c. Складіть програму обчислення об’єму цього паралелепіпеду V=a*b*c.
 5. Дано сторони двох різних квадратів. Обчислити на скільки площа одного з квадратів більше площі іншого.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a4 за дві операції.

Варіант 4

 1. Дано значення відстані у метрах. Складіть програму переводу цього значення у сантиметри.
 2. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини.
 3. Дано ребра паралелепіпеду a, b та c. Складіть програму обчислення об’єму цього паралелепіпеду V=a*b*c.
 4. Дано ребра паралелепіпеду a, b та c. Складіть програму обчислення площі поверхні цього паралелепіпеду S=2*(a*b+b*c+a*c).
 5. Дано сторони двох різних квадратів. Обчислити на скільки площа одного з квадратів більше площі іншого.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a6 за три операції.

Варіант 5

 1. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини.
 2. Дано значення відстані у метрах. Складіть програму переводу цього значення у міліметри.
 3. Дано ребра паралелепіпеду a, b та c. Складіть програму обчислення площі поверхні цього паралелепіпеду S=2*(a*b+b*c+a*c).
 4. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення об’єму цього куба V=a*a*a.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a6 за три операції.
 6. Дано m значення ширини прямокутника в см. Довжина прямокутника на n см більше ширини. Розрахувати периметр і площу прямокутника.

Варіант 6

 1. Дано значення відстані у метрах. Складіть програму переводу цього значення у міліметри.
 2. Дано значення розміру файлу у кілобайтах. Складіть програму переводу цього значення у байти.
 3. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення об’єму цього куба V=a*a*a.
 4. Чому дорівнює відстань від дому до школи, якщо учень йде зі швидкістю V км/год, а весь шлях він проходить за T год?
 5. Дано m значення ширини прямокутника в см. Довжина прямокутника на n см більше ширини. Розрахувати периметр і площу прямокутника.
 6. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення площі бічної поверхні куба.

Варіант 7

 1. Дано значення розміру файлу у кілобайтах. Складіть програму переводу цього значення у байти.
 2. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини.
 3. Чому дорівнює відстань від дому до школи, якщо учень йде зі швидкістю V км/год, а весь шлях він проходить за T год?
 4. Дівчинка купила n кілограмів яблук за ціною m грн за кг. Складіть програму обчислення вартості покупки.
 5. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення площі бічної поверхні куба.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a7 за чотири операції.

Варіант 8

 1. Дано значення розміру файлу у байтах. Складіть програму переводу цього значення у біти.
 2. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини.
 3. Дівчинка купила n кілограмів яблук за ціною m грн за кг. Складіть програму обчислення вартості покупки.
 4. Учень купив n зошитів за ціною m грн за зошит та a олівців за ціною b грн за олівець. Складіть програму обчислення вартості покупки.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a7 за чотири операції.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a8 за три операції.

Варіант 9

 1. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини.
 2. Дано значення відстані у кілометрах. Складіть програму переводу цього значення у сантиметри.
 3. Учень купив n зошитів за ціною m грн за зошит та a олівців за ціною b грн за олівець. Складіть програму обчислення вартості покупки.
 4. Учень купив n зошитів за ціною a грн за зошит та стільки ж обкладинок до них за ціною b грн за обкладинку. Складіть програму обчислення вартості покупки у копійках.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a8 за три операції.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a9 за чотири операції.

Варіант 10

 1. Дано значення відстані у кілометрах. Складіть програму переводу цього значення у сантиметри.
 2. Дано значення ваги у кілограмах. Складіть програму переводу цього значення у грами.
 3. Учень купив n зошитів за ціною a грн за зошит та стільки ж обкладинок до них за ціною b грн за обкладинку. Складіть програму обчислення вартості покупки у копійках.
 4. Хлопчик купив х кілограмів бананів за ціною m грн n коп за кг. Складіть програму обчислення вартості покупки у копійках.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a9 за чотири операції.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a10 за чотири операції.

Варіант 11

 1. Дано значення ваги у кілограмах. Складіть програму переводу цього значення у грами.
 2. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у секунди.
 3. Хлопчик купив х кілограмів бананів за ціною m грн n коп за кг. Складіть програму обчислення вартості покупки у копійках.
 4. Дівчинка зібрала k кошиків винограду вагою m кг n г у кошику та a кошиків вагою b кг c г у кошику. Складіть загальну вагу винограду, що зібрала дівчинка у грамах.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a10 за чотири операції.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a13 за п’ять операцій.

Варіант 12

 1. Дано значення часу у годинах. Складіть програму переводу цього значення у секунди.
 2. Дано значення розміру файлу у Мегабайтах. Складіть програму переводу цього значення у байти.
 3. Хлопчик купив k зошитів за ціною m грн n коп за зошит та a олівців за ціною b грн c коп за олівець. Складіть програму обчислення вартості покупки у копійках.
 4. Відстань від дома до дачі s км, вартість 1 л бензину х грн. n - кількість літрів бензину, що витрачається на 1 км шляху. Складіть програму обчислення вартості поїздки на автомобілі на дачу.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a13 за п’ять операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a15 за п’ять операцій.

Варіант 13

 1. Дано значення розміру файлу у Мегабайтах. Складіть програму переводу цього значення у байти.
 2. Дано значення ваги у тоннах. Складіть програму переводу цього значення у кілограми.
 3. Дівчинка зібрала k кошиків винограду вагою m кг n г у кошику та a кошиків вагою b кг c г у кошику. Складіть загальну вагу винограду, що зібрала дівчинка у грамах.
 4. Відстань від дома до дачі s км, вартість 1 л бензину х грн. n - кількість літрів бензину, що витрачається на 1 км шляху. Складіть програму обчислення вартості поїздки на автомобілі на дачу (туди й назад).
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a15 за п’ять операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a21 за шість операцій.

Варіант 14

 1. Дано значення ваги у тоннах. Складіть програму переводу цього значення у кілограми.
 2. Дано значення площі у гектарах. Складіть програму переводу цього значення у квадратні метри.
 3. Відстань від дома до дачі s км, вартість 1 л бензину х грн. n - кількість літрів бензину, що витрачається на 1 км шляху. Складіть програму обчислення вартості поїздки на автомобілі на дачу (туди й назад).
 4. Скільки метрів від дому до магазину, якщо людина йде зі швидкістю V м/хв, а весь шлях вона проходить за T год? Зверніть увагу на одиниці вимірювання.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a21 за шість операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a23 за шість операцій.

Варіант 15

 1. Дано значення площі у гектарах. Складіть програму переводу цього значення у квадратні метри.
 2. Дано km километрів, m метрів та sm сантіметрів. Скільки це буде у сантіметрах?
 3. Скільки метрів від дому до магазину, якщо людина йде зі швидкістю V м/хв, а весь шлях вона проходить за T год? Зверніть увагу на одиниці вимірювання.
 4. Підприємство виробляло у 2006 році a одиниць продукції. У 2007 році вироблення збільшилося на b одиниць, а у 2008 році ще на с одиниць у порівнянні з 2007 роком. На скільки одиниць збільшилося вироблення продукції за два роки?
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a23 за шість операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a28 за шість операцій.

Варіант 16

 1. Дано km километрів, m метрів та sm сантіметрів. Скільки це буде у сантіметрах?
 2. Дано k годин, n хвилин та m секунд. Скільки це буде у секундах?
 3. Підприємство виробляло у 2006 році a одиниць продукції. У 2007 році вироблення збільшилося на b одиниць, а у 2008 році ще на с одиниць у порівнянні з 2007 роком. На скільки одиниць збільшилося вироблення продукції за два роки?
 4. Сторону квадрата a см зменшили на b см. На скільки кв. см зменшилася площа цього квадрату?
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a28 за шість операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a64 за шість операцій.

Варіант 17

 1. Дано k годин, n хвилин та m секунд. Скільки це буде у секундах?
 2. Дано значення площі у гектарах. Складіть програму переводу цього значення у квадратні метри.
 3. Сторону квадрата a см зменшили на b см. На скільки кв. см зменшилася площа цього квадрату?
 4. Скільки метрів від дому до магазину, якщо людина йде зі швидкістю V м/хв, а весь шлях вона проходить за T год? Зверніть увагу на одиниці вимірювання.
 5. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a28 за шість операцій.
 6. Дано ціле число a. Використовуючи тільки операцію множення обчислити y=a64 за шість операцій.

Назад Вперед Зміст