Назад Вперед Зміст

Вивід даних на екран

В С++ розроблена бібліотека вводу-виводу iostream , яка підключається так:

#include <iostream>

Ця бібліотека визначає такі стандартні потоки:

Для їх використання необхідно прописати рядок:

using namespace std;

Для виконання операцій вводу-виводу перевизначені дві операції порозрядного зсуву:

cout <<

Стандартному об’єкту cout за допомогою операції << передається то, що ми хочемо вивести на екран.

Для виводу декількох елементів використовується ланцюжок операцій <<.

У програмі виводяться значення змінних alpha, beta, с та символьних сталих '+', '='. Символьні сталі вказуються у одинарних лапках.

Результат роботи програми буде такий:

Для переходу на новий рядок використовують маніпулятор endl або символ '\n'

Результат роботи програми буде такий:

Для того, щоб можна було вивести на екран український текст використовують процедуру setlocale (0,"").

Рядкові сталі вказуються у двійних лапках.

Результат роботи програми буде такий:

Назад Вперед Зміст