Назад Вперед Зміст

Оператор присвоювання

Змінна = вираз;

Оператор присвоювання записує значення виразу в область пам’яти, що відведена для змінної.

або

Змінна1 = Змінна2 =Змінна3 =Змінна4 =...вираз;

Оператор присвоювання діє так: обчислюють вираз і його значення надають декільком змінним.

Вираз може містити числа, сталі, змінні, назви функцій, з'єднані символами операцій.

Математичний вираз

Математичний вираз може складатися з змінних, сталих та знаків арифметичних дій (+, –, *, /).

Нехай змінні описані так: int x,y,z;
Операція НазваПриклад Результат
+додаванняx=5;y=x+2;
cout<<y;
7
-відніманняx=5;y=x-2;
cout<<y;
3
*множенняx=5;y=x*2;
cout<<y;
10
/ділення цілих чисел (залишок відкидається) x=7;y=x/3;
cout<<y;
2 - ціле число
%залишок від ділення цілих чисел x=7;y=x%3;
cout<<y;
1 - ціле число

Назад Вперед Зміст