.

Назад Вперед Зміст

Задачі на відсотки

Щоб знайти 25% від числа 120 потрібно – 25*120/100=30.

Щоб знайти число, якщо відомо, що 15% від нього є число 30 – 30*100/15=200.

Щоб знайти скільки відсотків становить число 5 від числа 50 потрібно – 5/50*100=10%.

Приклад 1

Скільки хвилин становлять a% години?

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Результат роботи програми

Ввід Відповідь
30 18.0

Програма

Результат:

Приклад 2

Дано два числа. Скільки % становить кожне число від їх суми?

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Проміжні:

Результат роботи програми

Ввід Відповідь
4 6 40.0 60.0
3 4 42.9 57.1

Програма

Результат роботи програми

Варіанти задач

 1. Дано число a. Збільшить його на b%.
 2. Дано число a. Відомо, що воно становить b% від числа с. Знайти число с.
 3. Дано число a. Зменшить його на b%.
 4. У якого числа a% дорівнює b?
 5. Дано два числа a та b. На скільки % a>b?
 6. Банк нараховує a% річних. Яку суму потрібно покласти у банк, щоб через рік отримати b грн.?
 7. Після продажу товару за a грн отримано прибуток b%. Знайти собівартість товару.
 8. Вартість товару a грн. Після зниження, його вартість становить b грн. На скільки % було знижено вартість товару?
 9. Банк нараховує по вкладам a% щороку. Вкладник вклав у банк b грн. Якою буде сума вкладу через два роки?
 10. Вартість товару a грн. Якою буде ціна товару, якщо її спочатку збільшили на b%, а потім зменшили на с%?
 11. Токар виточував a деталей за годину. Потім став виточувати на b деталей більше. На скільки % збільшилась продуктивність праці токаря?
 12. Від мотка проводу відрізали a%. Після цього у мотку залишилося b метрів. Скільки метрів проводу було у мотку спочатку?
 13. Сторону квадрата a збільшили на b%. На скільки % збільшився периметр цього квадрату?
 14. Вартість товару знизили на a%. Після зниження, його вартість становить b грн. Знайти початкову вартість товару.
 15. Підприємство виробляло у 2006 році a одиниць продукції. У 2007 році вироблення збільшилося на b%, а у 2008 році ще на с% у порівнянні з 2007 роком. На скільки % збільшилося вироблення продукції за два роки?
 16. Сторону квадрата a зменшили на b%. На скільки % зменшилася площа цього квадрату?
 17. Ребро куба a збільшили на b%. На скільки % збільшився об’єм цього куба?

Назад Вперед Зміст