Назад Вперед Зміст

Пріоритет арифметичних дій

  1. дії в дужках
  2. множення і ділення
  3. додавання і віднімання

Правила запису складних математичних виразів
у тексті програми

  • Знак помножити *, ставиться завжди;
  • Дробова риска замінюється знаком /
  • Аргументи математичних функцій записуються у дужках.
  • Якщо в чисельнику сума або різниця, то він береться у дужки.
  • Якщо в знаменнику будь-яка дія, то він береться у дужки.
  • Запис можна переносити на наступний рядок

Стандартні математичні функції

Щоб скористатися даними функціями необхідно підключити бібліотечний файл

#include <cmath>

Звичайний запис Запис на С++Тип параметрів Тип результату
abs(x)Дійсний, цілий Співпадає з типом параметру
pow(a,b)Тільки дійсні Дійсний
sqrt(x)Дійсний, цілий Дійсний
sin(x) Дійсний, цілий.
x-в радіанах
Дійсний
cos(x) Дійсний, цілий.
x-в радіанах
Дійсний

Приклади запису складних математичних виразів у
тексті програми

Звичайний запис Запис на C++
sqrt(1+abs(x-5))-(5.4*pow(x,3.0)+1)/(2*x)
pow(z+67.2,2.0)-sqrt(abs(x))/pow(x-z,4.0)

Функції округлення

floor(x) — округлення «вниз»

ceil(x) — округлення «вверх»
float x;
x = floor(1.6);// 1
x = ceil(1.6); // 2
x = floor(-1.6);//-2
x = ceil(-1.6); //-1

Назад Вперед Зміст