Назад Вперед Зміст

Задачі на оформлення вводу-виводу з дійсними числами

Приклад 1

Складіть програму обчислення периметру прямокутника P=(a+b)*2. Екран, повинен мати вигляд:

Введіть ісходні дані:
Довжина = 2.9
Ширина = 3.7
Периметр = 13.20 см.

Дано: довжина та ширина прямокутника.

Знайти: периметр прямокутника

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

За умовою вхідні діні дійсного типу, тому тип змінної p теж дійсний.

Алгоритм

 1. Ввід вхідних даних a, b. Перед вводом виводиться пояснення, що потрібно вводити;
 2. Обчислення значення p;
 3. Вивід обчисленого значення p. Перед виводом значення виводиться пояснення, що виводиться. Значення виводиться з двома знаками після крапки.

Програма

Результат:

Приклад 2

Складіть програму обчислення площі кола (S=pi*r2 ) та довжини окружності (L=2*pi*r ). Екран, повинен мати вигляд:

Введіть радіус = 3
S=28.27 кв. см.
L=18.85 см.

Дано: радіус кола.

Знайти: довжину окружності та площу кола

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

За умовою радіус r дійсного типу, у виразі буде використатися число pi, що має дійсний тип, тому тип змінних S, L теж дійсний.

Алгоритм

 1. Ввід радіусу r. Перед вводом виводиться пояснення, що потрібно вводити;
 2. Обчислення значення S;
 3. Обчислення значення L;
 4. Вивід обчисленого значення S. Перед виводом значення виводиться пояснення, що виводиться. Значення виводиться з двома знаками після крапки.
 5. Вивід обчисленого значення L. Перед виводом значення виводиться пояснення, що виводиться. Значення виводиться з двома знаками після крапки.

Програма

Результат:

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано два дійсних числа. Складіть програму обчислення суми цих чисел. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 2.3
  2 число –> 7.5
  2.3+7.5=9.8
 2. Дано три дійсних числа. Складіть програму обчислення добутку цих чисел. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 1.3
  2 число –> 3.5
  3 число –> 4.15
  1.3*3.5*4.15=18.8825
 3. Дано дійсне число а, що є ребром куба. Складіть програму обчислення площі поверхні куба( S=6*a2). Екран повинен мати вигляд:
  Ребро (см) –> 2.5
  Площа поверхності: 37.50 кв. см.
 4. З 18 т руди виплавляють 10 т заліза. Скільки заліза виплавлять з А т руди? Екран повинен мати вигляд:
  Руда (т) –> 85.14
  Заліза: 47.3 т

Варіант 2

 1. Дано два дійсних числа. Складіть програму обчислення добутку цих чисел. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 1.3
  2 число –> 3.5
  1.3*3.5=4.55
 2. Дано три дійсних числа. Складіть програму обчислення суми цих чисел. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 2.3
  2 число –> 7.5
  3 число –> 4.1
  2.3+7.5+4.1=13.9
 3. Дано сторони прямокутника a та b.Складіть програму обчислення площі прямокутника (S=a*b). Екран повинен мати вигляд:
  Довжина (см) –> 9
  Ширина (см) –> 7.5
  Площа прямокутника: 67.50 кв. см.
 4. Щоб заварити 1,5 л чаю, потрібно 30 г сухого чаю. Чайник вміщає В л. Скільки потрібно сухого чаю для заварки? Екран повинен мати вигляд:
  Чайник (л) –> 2.5
  Чай: 50 г

Варіант 3

 1. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у метри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у см –> 3453
  3453 см = 34.53 м
 2. Дано два дійсних числа x та y. Складіть програму яка обчислює x-y. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 1.4
  2 число –> 3.5
  1.4-3.5= -2.1
 3. Дано ребра паралелепіпеду a, b та c. Складіть програму обчислення об’єму цього паралелепіпеду V=a*b*c. Екран повинен мати вигляд:
  Довжина (см) –> 9
  Ширина (см) –> 7.5
  Висота (см) –> 5
  Об’єм паралелепипеду: 337.50 куб. см.
 4. У шкільному коридорі завдовжки 56 м потрібно пофарбувати підлогу. Зафарбував частину коридору завдовжки 22 м, витратили А кг фарби. Скільки ще потрібно фарби, щоб дофарбувати коридор? Екран повинен мати вигляд:
  Витратили фарби (кг) –> 57.2
  Потрібно ще фарби: 88.4 кг

Варіант 4

 1. Дано два дійсних числа x та y. Складіть програму яка обчислює x-y. Екран повинен мати вигляд:
  1 число –> 1.4
  2 число –> 3.5
  1.4-3.5= -2.1
 2. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у метри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у см –> 3453
  3453 см = 34.53 м
 3. Дано три дійсних числа a, b та с. Складіть програму яка обчислює площу поверхні паралелепіпеду з ребрами a, b та с. Пояснення: формула площі поверхні S=2*(a*b+b*c+a*c ). Екран повинен мати вигляд:
  Довжина (см) –> 9
  Ширина (см) –> 7.5
  Висота (см) –> 5
  Площа поверхності: 300.00 кв. см.
 4. Складіть програму, що складає два звичайні дроби. Екран повинен мати вигляд:
  Чисельник першого дробу –> 2
  Знаменник першого дробу –> 3
  Чисельник другого дробу –> 5
  Знаменник другого дробу –> 7
  2/3+5/7=29/21=1.38

Варіант 5

 1. Дано значення відстані у міліметрах. Складіть програму переводу цього значення у метри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у мм –> 765432
  765432 мм = 765.432 м
 2. Дано значення часу у хвилинах. Складіть програму переводу цього значення у години. Екран повинен мати вигляд:
  Час у хв –> 345
  345 хв = 5.75 год
 3. Дано ребро куба а. Складіть програму обчислення об’єму цього куба V=a*a*a. Екран, повинен мати вигляд:
  Ребро (см) –> 9.5
  Об’єм куба: 857.38 куб. см.
 4. Складіть програму, що знаходить різницю двох звичайних дробів. Екран повинен мати вигляд:
  Чисельник першого дробу –> 3
  Знаменник першого дробу –> 4
  Чисельник другого дробу –> 2
  Знаменник другого дробу –> 3
  3/4-2/3= 1/12 =0.08

Варіант 6

 1. Дано значення часу у хвилинах. Складіть програму переводу цього значення у години. Екран повинен мати вигляд:
  Час у хв –> 345
  345 хв = 5.75 год
 2. Дано значення відстані у міліметрах. Складіть програму переводу цього значення у метри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у мм –> 765432
  765432 мм = 765.432 м
 3. Складіть програму обчислення вартості покупки, що складається з декількох зошитів та олівців. Екран, повинен мати вигляд:
  Вартість зошита (руб) –> 2.75
  Кількість зошитів –> 5
  Вартість олівця (руб) –> 0.85
  Кількість олівців –> 2
  Вартість покупки: 15.45 руб.
 4. Складіть програму, що умножає два звичайні дроби. Екран повинен мати вигляд:
  Чисельник першого дробу –> 3
  Знаменник першого дробу –> 4
  Чисельник другого дробу –> 2
  Знаменник другого дробу –> 5
  3/4*2/5= 6/20 =0.3

Варіант 7

 1. Дано значення розміру повідомлення у бітах. Складіть програму переводу цього значення у байти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у бітах –> 1712
  1712 біт = 214.0 байт
 2. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у кілометри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у см –> 543278
  543278 см = 5.43 км
 3. Складіть програму обчислення вартості покупки, що складається з декількох зошитів та обкладинок до них. Екран, повинен мати вигляд:
  Вартість зошита (руб.) –> 2.75
  Вартість обкладинки (руб.) –> 0.5
  Кількість комплектів (шт.) –> 7
  Вартість покупки: 22.75 руб.
 4. Складіть програму, що ділить два звичайні дроби. Екран повинен мати вигляд:
  Чисельник першого дробу –> 3
  Знаменник першого дробу –> 4
  Чисельник другого дробу –> 2
  Знаменник другого дробу –> 5
  3/4:2/5= 15/8 =1.875

Варіант 8

 1. Дано значення розміру файлу у байтах. Складіть програму переводу цього значення у кілобайти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у байтах –> 12288
  12288 байт = 12.0 килобайт
 2. Дано значення часу у секундах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини. Екран повинен мати вигляд:
  Час у сек –> 589
  589 сек = 9.82 хв
 3. Складіть програму обчислення вартості деякої кількості яблук. Екран повинен мати вигляд:
  Вартість 1 кг яблук (руб.) –> 8.5
  Вага яблок (кг) –> 2.3
  Вартість покупки: 19.55 руб.
 4. Від станції до озера S км. Туристи, прямуючи від станції до озера, півтори години йшли пішки із швидкістю А км/год, а потім сіли на попутну машину, яка їхала з швидкістю В км/год. За який час туристи дісталися до озера? Екран повинен мати вигляд:
  Відстань (км) –> 56
  Швидкість пішки (км/год) –> 4
  Швидкість машини (км/год) –> 50
  Подолали відстань за 2.5 год

Варіант 9

 1. Дано значення відстані у сантиметрах. Складіть програму переводу цього значення у кілометри. Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у см –> 543278
  543278 см = 5.43 км
 2. Дано значення розміру повідомлення у бітах. Складіть програму переводу цього значення у байти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у бітах –> 1712
  1712 біт = 214.0 байт
 3. Складіть програму обчислення площі прямокутного трикутника ( S=0.5*a*b), якщо відомі його катети a та b. Екран, повинен мати вигляд:
  Перший катет (см) –> 8.5
  Другий катет (см) –> 10
  Площа трикутника: 42.50 кв. см.
 4. Щоб зварити 4 порції пшоняної каші, потрібно узяти 220 г пшона, 1 л молока і 30 г цукру. Скільки буде потрібно цих продуктів, щоб зварити N порцій каші? Екран повинен мати вигляд:
  Кількість порцій –> 15
  Потрібно: пшона 825 г, молока 3.75 л, цукру 112.5 г

Варіант 10

 1. Дано значення часу у секундах. Складіть програму переводу цього значення у хвилини. Екран повинен мати вигляд:
  Час у сек –> 589
  589 сек = 9.82 хв
 2. Дано значення розміру файлу у байтах. Складіть програму переводу цього значення у кілобайти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у байтах –> 12288
  12288 байт = 12.0 килобайт
 3. Хлопчик купив k зошитів за ціною m грн за зошит та a олівців за ціною b грн за олівець. Складіть програму обчислення вартості покупки. Екран повинен мати вигляд:
  Кількість зошитів –> 3
  Ціна зошита (грн) –> 3.5
  Кількість олівців –> 2
  Ціна олівця (грн) –> 1.5
  Вартість покупки: 13.50 грн
 4. Мельхіор – це сплав нікелю і міді, маси яких пропорційні числам 2 і 9. Скільки буде потрібно нікелю і міді для виплавки A кг мельхіору? Екран повинен мати вигляд:
  Мельхіору (кг) –> 15
  Потрібно: нікелю 2.73 кг, міді 12.27 кг

Варіант 11

 1. Дано значення часу у секундах. Складіть програму переводу цього значення у години. Екран повинен мати вигляд:
  Час у сек –> 56245
  56245 сек = 15.62 год
 2. Дано значення ваги у грамах. Складіть програму переводу цього значення у кілограми. Екран повинен мати вигляд:
  Вага у грамах–> 45321
  45321 г = 45.32 кг
 3. Дано два дійсних числа r1 та r2, що є значеннями опору двох провідників. Складіть програму обчислення опору r електричного кола, що складається з ціх двох провідників, якщо їх з’єднати паралельно r=(r1*r2)/(r1+r2). Екран повинен мати вигляд:
  Перший опір (Ом) –> 15
  Другій опір (Ом) –> 20
  Опір кола: 8.57 Ом.
 4. Клоун запропонував задумати число. Потім він сказав: «Додайте до задуманого числа 5. Тепер з результату відніміть 2. А тепер до результату додайте 7». Потім клоун запитав, яке число вийшло. Почувши відповідь, він негайно оголошував яке число було задумано. Складіть програму, яка повторювала б фокус клоуна. Екран повинен мати вигляд:
  Вийшло число –> 15
  Задумано число: 5

Варіант 12

 1. Дано значення ваги у грамах. Складіть програму переводу цього значення у кілограми. Екран повинен мати вигляд:
  Вага у грамах–> 45321
  45321 г = 45.32 кг
 2. Дано значення часу у секундах. Складіть програму переводу цього значення у години. Екран повинен мати вигляд:
  Час у сек –> 56245
  56245 сек = 15.62 год
 3. Складіть програму обчислення сили струму в електричному колі (I=U/R) . Екран повинен мати вигляд:
  Напруга (вольт) –> 36
  Опір (Ом) –> 1500
  Сила струму: 0.024 Ампер.
 4. Для приготування квашеної капусти на 10 кг капусти беруть 225 г солі, 350 г моркви, 200 г журавлини, 4 г лаврового листа. Скільки солі, моркви, журавлини і лаврового листа треба взяти, якщо куплено М кг капусти? Екран повинен мати вигляд:
  Капусти (кг) –> 25
  Потрібно: солі 562.5 г, моркви 875 г, журавлини 500 г, лаврового листа 10 г

Варіант 13

 1. Дано значення ваги у кілограмах. Складіть програму переводу цього значення у тонни. Екран повинен мати вигляд:
  Вага у килограмах–> 5321
  5321 кг = 5.32 т
 2. Дано значення розміру файлу у байтах. Складіть програму переводу цього значення у Мегабайти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у байтах –> 7340032
  7340032 байт = 7.0 мегабайт
 3. Відстань від дома до дачі s км, ціна 1 л бензину х грн. n - кількість літрів бензину, що витрачається на 100 км шляху. Складіть програму обчислення вартості поїздки на автомобілі на дачу (туди й назад).Екран повинен мати вигляд:
  Відстань від дому до дачі (км) –> 20
  Ціна 1 л бензину (грн) –> 8.35
  Расход бензину на 100 км (л) –> 10
  Вартість поіздки на дачу: 33.40 грн
 4. Для приготування компоту з персиків беруть цукор, персики і воду в пропорції 1:1:3. Скільки кг кожного продукту треба узяти, щоб зварити Р кг компоту? Екран повинен мати вигляд:
  Компот (кг) –> 35
  Потрібно: цукор 7 кг, персики 7 кг, вода 21 кг

Варіант 14

 1. Дано значення розміру файлу у байтах. Складіть програму переводу цього значення у Мегабайти. Екран повинен мати вигляд:
  Розмір у байтах –> 7340032
  7340032 байт = 7.0 мегабайт
 2. Дано значення ваги у кілограмах. Складіть програму переводу цього значення у тонни. Екран повинен мати вигляд:
  Вага у килограмах–> 5321
  5321 кг = 5.32 т
 3. Складіть програму обчислення площі поверхні циліндру S=2*pi*r2+2*pi*r*h. Екран, повинен мати вигляд:
  Радіус основи (см) –> 5.5
  Висота (см) –> 7
  Площа поверхні цилиндра 431.97 кв. см.
 4. Чотирьом класам доручено прибрати поле площею F га. Відома кількість учнів в кожному класі - n1, n2, n3, n4. Скільки га треба прибрати кожному класу? Екран повинен мати вигляд:
  Площа поля (га) –> 5
  В 1 класі (чел) –> 35
  В 2 класі (чел) –> 30
  В 3 класі (чел) –> 32
  В 4 класі (чел) –> 28
  Убрати: 1 клас 1.4 га, 2 клас 1.2 га, 3 клас 1.28 га, 4 клас 1.12 га

Варіант 15

 1. Складіть програму переводу відстані з верст у кілометри (1 верста – 1066,8 м). Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у верстах –> 100
  100 верст – 106.68 км
 2. Дано значення площі у квадратних метрах. Складіть програму переводу цього значення у гектари. Екран повинен мати вигляд:
  Площа у квадратних метрах –> 57658
  57658 кв. м = 5.8 га
 3. Складіть програму обчислення об'єму циліндру V=pi*r2*h. Екран, повинен мати вигляд:
  Радіус основи (см) –> 5.5
  Висота (см) –> 7
  Об'єм цилиндра 665.23 куб. см.
 4. Відстань між будинками, в яких живуть Петя і Коля, А м. Одного дня вони вийшли кожен зі свого будинку і попрямували назустріч один одному. Коли Петя пройшов В метрів, вони зустрілися. У скільки разів відстань, яку пройшов Коля більше відстані, яку пройшов Петя? Екран повинен мати вигляд:
  Відстань між будинками (м) –> 1200
  Петя пройшов (м) –> 500
  Коля пройшов в 1.4 більшу відстань, ніж Петя

Варіант 16

 1. Дано значення площі у квадратних метрах. Складіть програму переводу цього значення у гектари. Екран повинен мати вигляд:
  Площа у квадратних метрах –> 57658
  57658 кв. м = 5.8 га
 2. Складіть програму переводу відстані з верст у кілометри (1 верста – 1066,8 м). Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у верстах –> 100
  100 верст – 106.68 км
 3. Складіть програму обчислення відстані між населеними пунктами по карті. Екран, повинен мати вигляд:
  Масштаб карти (кількість кілометрів в 1 см) –> 120
  Відстань між населенними пунктами по карті (см) –> 3.5
  Відстань між населенними пунктами: 420.00 км.
 4. Дано x. Обчислити y=2x4 - 3x3 + 4x2 - 5x + 6. Потурбуватися про економію операцій. Екран повинен мати вигляд:
  х = –> 2.3
  y = 35.1272

Варіант 17

 1. Складіть програму переводу ваги з фунтів у кілограми (1 фунт – 409,5 г). Екран повинен мати вигляд:
  Введіть вагу у фунтах –> 5
  5 фунтів – 2.05 кг
 2. Складіть програму переводу відстані з верст у кілометри (1 верста – 1066,8 м). Екран повинен мати вигляд:
  Відстань у верстах –> 100
  100 верст – 106.68 км
 3. Підприємство виробляло у 2006 році продукції на a грн. У 2007 році вироблення збільшилося на b грн, а у 2008 році ще на с грн у порівнянні з 2007 роком. На скільки грн збільшилося вироблення продукції за два роки? Екран повинен мати вигляд:
  У 2007 році (грн) –> 14589.70
  У 2008 році більше, ніж у 2007 на (грн) –> 342.50
  У 2009 році більше, ніж у 2008 на (грн) –> 566.40
  у 2009 більше, ніж у 2007 на 908.90 грн
 4. Дано x. Обчислити y1=1-2x + 3x2 - 4x3 і y2=1+2x + 3x2 + 4x3. Потурбуватися про економію операцій. Екран повинен мати вигляд:
  х = –> 2.3
  y1=-36.398
  y2=70.138

Назад Вперед Зміст