.

Назад Вперед Зміст

Дійсні типи

Якщо дані, можуть приймати дробові (не цілі) значення, або їх значення може перевищувати значення цілого типу, то потрібно обирати дійсний тип.

Назва типуОбсяг
(байтів)
Діапазон
float 4 3.4·10–38..3.4·10+38
double8 1.7·10–308..1.7·10+308
long double10 1.18·10–4932..1.18·10+4932

Для дійсних чисел вказано діапазони зміни абсолютнної величини (модуля).

Дійсні числа можна записувати у форматі з фіксованою крапкою (2.56, –0.3) або у науковому форматі (з рухомою крапкою: –0.23e3=–230, 1.45e–2=0.0145)

Приклади опису змінних

float alpha,beta;
float alpha=2.5,beta=3.1;
double alpha=2.3; float beta=3.8;
float alpha; double beta;

Операція ділення

Нехай змінні в програмі описані так: int a = 3, b = 4; float x;

Що запишеться в х?
Операція ділення Значення x
x = 3 / 4 ; 0
x = 3. / 4 ; 0.75
x = 3 / 4. ; 0.75
x = a / 4 ; 0
x = a / 4. ; 0.75
x = a / b ; 0
x = float(a) / 4 ; 0.75
x = a / float(b) ; 0.75

Дійсні числа у науковому форматі

Дійсні числа у науковому форматі представлені у вигляді мантиси та порядку. Мантиса від порядку відділена символом E або e.

Наприклад, у числі -1.3586000000E+02 мантиса -1.3586, а порядок+02.

Мантиса завжди задовольняє нерівності 1<=мантиса<10.

Дійсне значення числа: Число= мантиса*10порядок

Приклади читання дійсних чисел

Вигляд дійсного числа на екрані монітора Число
–5.12300000000000E+03 -5123
 3.72100000000000E-01 0.3721
–1.23400000000000E-02 -0.01234

Приклади запису дійсних чисел

Якщо числа дуже маленькі, або великі їх можна записувати у вигляді мантиси та порядку. Символ E можна писати маленький або великий, знак + можна не писати, незначущі нулі теж можна не писати.

Число Запис числа у програмі або при вводі Скорочений запис
0.00005 5.0000000000E-05 5e-5
10-7 1.0000000000E-07 1e-7
108 1.0000000000E+08 1e8

Назад Вперед Зміст