Назад Вперед Зміст

Задачі на цілочисельне ділення

Приклад 1

Дано натуральне трьохзначне число. Знайти добуток його цифр. Екран, повинен мати вигляд:
Введіть число: 345
3*4*5=60

Дано: натуральне трьохзначне число

Знайти: добуток його цифр

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Проміжні:

Операції цілочисельного ділення використовуються тільки для цілих чисел, тому всі вхідні та вихідні дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід числа n. Перед вводом виводиться пояснення, що потрібно вводити;
 2. Обчислення c1,c2,c3 цифр числа n.
 3. Обчислення значення p.
 4. Вивід обчисленого значення p. Перед виводом значення, виводяться цифри числа, знаки множення, та знак дорівнює

Программа

Результат роботи програми

Приклад 2

Дано кількість днів. Скільки це буде тижнів та днів? Екран, повинен мати вигляд:
Введіть кількість днів–> 20
20 днів це 2 тижня та 6 днів

Дано: кількість днів.

Знайти: кількість тижнів, кількість днів, що залишилось

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Операції цілочисельного ділення використовуються тільки для цілих чисел, тому всі вхідні та вихідні дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід dn – кількість днів. Перед вводом виводиться пояснення, що потрібно вводити;
 2. Обчислення значення n.
 3. Обчислення значення d.
 4. Вивід обчислених значень d,n. Перед виводом значення виводиться пояснення, що виводиться.

Программа

Результат роботи програми

Приклад 3

Дано відстань у міліметрах. Скільки це буде цілих метрів, цілих сантиметрів та скільки залишиться міліметрів? Екран повинен мати вигляд:

Змінні:

Вхіднi:

Проміжні:

Вихідні:

Алгоритм

 1. Ввід n – відстань у міліметрах.
 2. В одному метрі 1000 мм, тому для обчислення кількості метрів m відкинемо три останні цифри. У нашому прикладі m=23458/1000=23.
 3. Відкинемо міліметри, які складають метри. Візьмемо у якості nn три останні цифри числа n. У нашому прикладі nn=23458%1000=458
 4. В одному сантиметрі 10 мм, тому для обчислення sm відкинемо останню цифру nn. У нашому прикладі sm=458/10=45
 5. Для обчислення mm візьмемо останню цифру nn. У нашому прикладі mm=458%10=8
 6. Вивід обчислених значень.

Программа

Результат роботи програми

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його першу цифру.
 2. Введіть з клавіатури ціле тризначне число. Виведіть на екран його другу цифру.
 3. Складіть програму обчислення суми цифр цілого двохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано відстань у сантиметрах. Скільки це буде цілих метрів та скільки залишиться сантиметрів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 2

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його другу цифру.
 2. Введіть з клавіатури ціле тризначне число. Виведіть на екран його першу цифру.
 3. Складіть програму обчислення квадрату суми цифр цілого двохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано вага у грамах. Скільки це буде цілих кг та скільки залишиться грамів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 3

 1. Введіть з клавіатури ціле тризначне число. Виведіть на екран його третю цифру.
 2. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його третю цифру.
 3. Складіть програму обчислення суми цифр цілого трьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано відстань у міліметрах. Скільки це буде цілих сантиметрів та скільки залишиться міліметрів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 4

 1. Введіть з клавіатури ціле двозначне число. Виведіть на екран його другу цифру.
 2. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його першу та другу цифри.
 3. Складіть програму обчислення суми квадратів цифр цілого трьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано час у місяцях. Скільки це буде цілих років та скільки залишиться місяців? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 5

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його третю та четверту цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його першу цифру.
 3. Складіть програму обчислення добутку другої та третьої цифр цілого чотирьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано вага у кілограмах. Скільки це буде цілих тонн та скільки залишиться кілограмів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 6

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його другу цифру.
 3. Складіть програму обчислення добутку першої та четвертої цифр цілого чотирьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано суму грошей у копійках. Скільки це буде цілих гривень та скільки залишиться копійок? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 7

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його першу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його третю цифру.
 3. Складіть програму обчислення добутку цифр цілого чотирьохзначного числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано відстань у метрах. Скільки це буде цілих километрів та скільки залишиться метрів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 8

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його четверту цифру.
 3. Дано ціле чотирьохзначне число. Знайдіть суму кубів цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано час у хвилинах. Скільки це буде цілих годин та скільки залишиться хвилин? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 9

 1. Введіть з клавіатури ціле чотиризначне число. Виведіть на екран його першу та четверту цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його першу та другу цифри.
 3. Дано ціле двохзначне число. Помножте на 10 число, яке утворюється якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано розмір повідомлення у бітах. Скільки це буде цілих байтів та скільки залишиться бітів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 10

 1. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле число будь-якої значності. Виведіть на екран його останню цифру.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Знайдіть суму цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано відстань у сантиметрах. Скільки це буде цілих километрів, цілих метрів та скільки залишиться сантиметрів ? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 11

 1. Введіть з клавіатури ціле п’ятизначне число. Виведіть на екран його першу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури ціле число будь-якої значності. Виведіть на екран його перед останню цифру.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Знайдіть добуток другої, третьої та четвертої цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано вага у грамах. Скільки це буде цілих тонн, цілих кілограмів та скільки залишиться грамів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 12

 1. Введіть з клавіатури ціле число будь-якої значності. Виведіть на екран його третю справа цифру.
 2. Введіть з клавіатури п’ятизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Знайдіть суму квадратів цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано час у секундах. Скільки це буде цілих годин, цілих хвилин та скільки залишиться секунд? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 13

 1. Введіть з клавіатури чотитизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури п’ятизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 3. Дано ціле трьохзначне число. Додайте одиницю до числа, яке утворюється якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано розмір файлу у байтах. Скільки це буде цілих мегабайтів, цілих кілобайтів та скільки залишиться байтів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 14

 1. Введіть з клавіатури п’ятизначне число. Виведіть на екран його третю та четверту цифри.
 2. Введіть з клавіатури шестизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 3. Дано ціле чотирьохзначне число. Помножте на два число яке утворюється якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано розмір файлу у бітах. Скільки це буде цілих кілобайтів, цілих байтів та скільки залишиться бітів? Екран повинен мати вигляд:

Варіант 15

 1. Введіть з клавіатури п’ятизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 2. Введіть з клавіатури шестизначне число. Виведіть на екран його другу та третю цифри.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Знайдіть суму попарних добутків цифр цього числа. Екран повинен мати вигляд:
 4. Нехай у не високосному році 1 січня понеділок. Нехай k порядковий номер дня з початку року (1<=k<=365). Складіть програму, яка визначає по цьому числу який це буде день тижня (1–7). Екран повинен мати вигляд:

Варіант 16

 1. Введіть з клавіатури п'ятизначне число. Виведіть на екран його четверту та п’яту цифри.
 2. Введіть з клавіатури шестизначне число. Виведіть на екран його четверту та п’яту цифри.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Відняти 1 від числа, яке утворюється якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку. Екран повинен мати вигляд:
 4. Дано натуральне число n. Якою найменшою кількістю монет можна виплатити n копійок? Припустимо, що в достатній кількості є монети 1, 5, 10 и 20 копійок. Екран, повинен мати вигляд:

Варіант 17

 1. Введіть з клавіатури п'ятизначне число. Виведіть на екран його другу та четверту цифри.
 2. Введіть з клавіатури шестизначне число. Виведіть на екран його цифри у стовпчик.
 3. Дано ціле п'ятизначне число. Отримати число, яке утворюється якщо виписати цифри першого числа у зворотному порядку та знайти суму ціх двох чисел. Екран повинен мати вигляд:
 4. Нехай у будинку k поверхів та m квартир на поверсі. Дано R номер квартири. З’ясуйте на якому вона поверсі та у який парадній. Екран повинен мати вигляд:

Назад Вперед Зміст