Назад Вперед Зміст

Другий проект

Створимо новий проект. Назвемо його project2. Видалимо весь текст між фігурними дужками, окрім return 0. Тут ми будемо писати свою програму.

Умова задачі

Написати програму, яка вводить з клавіатури два цілих числа, знаходить їх суму та виводить цю суму на екран:

Що таке програма

Будь-яка програма складається з даних та операторів, що виконують дії з даними.

Дані в програмі бувають:

Оператори бувають:

Суть будь-якої програми: за допомогою операторів з вхідних даних отримати вихідні.

Опис даних

Спочатку потрібно всім даним дати імена. У нас дано два числа. Назвемо їх alpha та beta. Ми повинні отримати суму, назвемо її c.

Всі ці данні будуть змінними, тобто можуть приймати будь-які цілі значення. Всі змінні цілі числа, тому вони мають тип int.

При описі змінних спочатку вказують тип, потім, через кому пишуться змінні цього типу. Наприкінці «;».
int alpha,beta,c;

Ввід вхідних даних

У нас дано два числа, alpha та beta. Це вхідні дані. Їх потрібно ввести з клавіатури. Для цього використовують оператор cin.

Спочатку пишут оператор cin потім, через >> пишуться змінні alpha та beta, в які будуть введено вхідні дані. Наприкінці «;».
cin>>alpha>>beta;

Обчислення вихідних даних

Нам потрібно знайти с - суму чисел alpha та beta. Для цього використовують оператор присвоювання (=).

Спочатку пишут змінну с, який потрібно присвоїти сначення, потім знак =, потім вираз, який обчислює значення с. У нас це alpha + beta. Наприкінці «;».
c=alpha+beta;

Вивід вихідних даних

Ми отримали с. Це результат. Щоб його побачити, потрібно вивести його на екран. Для цього використовують оператор cout.

Спочатку пишут оператор cout, потім <<, потім пишеться змінна c, в який знаходиться результат. Наприкінці «;». На екрані буде не літера с, а число, яке буде їй присвоєне.
cout<<c;

Для виводу значення змінної - ні яких подвійних лапок!!

Текст програми

Збірка та запуск проекту

Виконаємо збірку та запустимо проект.

Результат роботи програми: якщо ввести з клавіатури 2 і 3 (це alpha та beta), отримаємо 5 (це с).

Результат роботи програми: якщо ввести з клавіатури 100 і 200 (це alpha та beta), отримаємо 300 (це с).

Вхідні дані можна вводити через пробіл, а можна через Enter

Назад Вперед Зміст