Назад Зміст Вперед

Перший проект

Проект це сукупність файлів та папок, об’єднаних в єдине ціле для рішення певної задачі.

Для створення проектів на мові С++ будемо використовувати середовище CodeBlocks

Створення нового проекту

  1. Запустіть програму CodeBlocks значком або ярликом програми в меню Пуск
  2. Створіть новий проект: File-> New-> Project (або посилання Create a new project на сторінці привітання)

  3. У вікні, що з'явилося, виберіть шаблон Console Application,

  4. У наступному вікні натисніть кнопку Next

  5. У наступному вікні оберіть С++ та натисніть кнопку Next

  6. У наступному вікні СПОЧАТКУ виберіть папку для зберігання нового проекту, потім надрукуйте його ім'я.
    При завданні імені проекту і папки для проекту не допускайте використання імен папок та файлів з пробілами або буквами, які не є латинськими

  7. У наступному вікні оберіть все та натисніть кнопку Finish

  8. Відкриються вікна програми CodeBlocks

Вікна програми CodeBlocks

Розглянемо три головних вікна: Management, Logs та вікно редактора програми

Вікно Management використовується для доступу к файлам проекту.

У вікні Logs будемо використовувати вкладки Build log та Build messages в які виводяться помилки при виконанні програми.

Якщо вікна Management або Logs відсутні, то їх можна відкрити з меню командою:

Якщо не відображається текст програми:

То потрібно у вікні Management натиснути на +

Потім знов натиснути на + и двічі натиснути на main.cpp

У вікні main.cpp може бути такий текст:

Ця програма виводить на екран текст: "Hello world!"

Збірка і запуск

Ця програма буде детально розглянута пізніше, а зараз спробуємо її запустити.

Для цього повинна бути виконана компіляція тексту програми (Compiling), і за допомогою компонування (Linking) повинен бути створений файл з розширенням .exe, який і буде запускатися. Весь цей процес компіляції і компоновки називається збіркою (Building).

Для збірки та запуску проекту потрібно виконати команду Build and Run або натиснути клавішу F9

Для виконання проекту потрібно виконати команду Run або натиснути гарячі клавіші Ctrl-F10

Можна натиснути відповідні кнопки у вигляді трикутників у меню.

Якщо у програмі немає помилок, то вона виконається. В результаті має з'явитися консольне вікно, де у верхній частині буде виведено текст, вказаний в програмі в лапках, а саме текст "Hello world!".

Таким чином, програма виводить на екран заданий рядок.

Під цим рядком буде ще два рядки. Перший з них видає код завершення програми і час, витрачений на виконання програми.

Другий видає повідомлення про те, що для продовження треба натиснути будь-яку клавішу. Ці два рядки створюються автоматично, якщо програма запускається з CodeBlocks.

Пояснення к програмі

В 3-му рядку знаходиться слово main, з якого починається виконання будь-якої програми. Це означає основну функцію, з виконання якої все починається.

Усередині цієї функції можуть бути виклики інших функцій, але все починається з виконання вмісту main. Після імені цієї функції йдуть круглі дужки, між якими нічого немає. Це означає, що у даної функції немає ніяких аргументів. Кожна функція повинна мати круглі дужки, навіть якщо вона не має аргументів.

Вміст функції, а в даному випадку вміст всієї програми, знаходиться між фігурними дужками (рядки 4 та 7).

Перед ім'ям main (у 3 рядку) використовується слово int, яке задає тип значення, що повертається функцією. В даному випадку це цілочисельний тип.

Функція main (тобто по суті основна програма) повертає код завершення програми. Зазвичай вважається, що при нормальному виконанні програма повинна повертати значення 0. Повернення цього значення робиться у 6-му рядку за допомогою return 0 перед закриваючою фігурною дужкою.

Також між фігурними дужками у 5-му рядку знаходиться виклик команди з ім'ям cout. Ця команда використовується для виведення у вихідний потік, у даному випадку для виведення на екран тексту, що у подвійних лапках.

Потім у вихідний потік (на екран) виводиться маркер кінця рядку endl (курсор переходить на наступний рядок).

Всі значення, що виводяться у вихідний потік, розділяються символами <<.

Після виклику функції cout поставлена крапка з комою. За допомогою цього здійснюється розподіл окремих операторів між собою. Зокрема, виконується поділ виклику функції cout і оператора return.

1-ий рядок потрібен для того, щоб стало можливим використовувати функцію cout. Цей рядок підключає файл iostream, ім'я якого зазначено в дужках у вигляді знаків < і >. Команда #include означає підключення цього файлу. Таке підключення дозволяє використовувати функції, оголошені цьому файлі, зокрема, функцію cout.

2-ий рядок потрібен для того, щоб стало можливим використовувати функцію cout без додавання простіру імен std. Якщо не писати 2-й рядок, то команда cout (а також і інші команди) мала би вигляд: std::cout. Тобто було би потрібно завжди вказувати префікс std.

Повідомлення про помилки

Поставте пробіл між знаками << та спробуйте знов запустити проект. При цьому помилковий рядок (або сусідній рядок), помічається червоним квадратом та у вікні Logs з’являється опис помилки:

На іншій вкладці:

У цьому випадку необхідно виправити помилку та ще раз натиснути клавішу F9.

Можливі помилки:

Збереження проекту

Зберіжить проект: File-> Save Project as

У вікні, що з’явиться натисніть "Сохранить"

У вікні, що з’явиться натисніть "Да"

Запуск проекту поза середовищем

В папці проекту, шлях до якої був зазначений при створенні проекту, повинна бути папка bin / Debug.

І в цій папці повинен знаходиться файл з розширенням exe, що отримується в результаті збірки програми.

Цей файл можна запустити стандартними засобами (наприклад, натиснувши на ньому ENTER), тобто поза середовищем розробки.

Але при такому запуску консольне вікно з виведеним рядком з'являється і відразу ж зникає, тому що програма завершується відразу ж, не дочекавшись команди користувача.

Чому так відбувається? Вся справа в тому, що при запуску з CodeBlocks автоматично додається очікування натискання будь-якої клавіші, а сам додаток цього не забезпечує.

Щоб реалізувати очікування натиснутою клавіші треба змінити програму, додавши один рядок. Тоді вона прийме наступний вигляд:

Тепер, якщо виконати цю програму поза CodeBlocks, запустивши ехе-файл, то в вікні виведеться заданий текст і програма буде очікувати натискання будь-якої клавіші для завершення.

Для такої модифікації програми потрібна команда cin.get(), яка забезпечує очікування натискання клавіші.

Відкриття збереженого проекту

Відкрийте проект: File-> Open Project

У вікні, що з’явиться знайдіть потрібний файл та натисніть "Открыть"

Назад Зміст Вперед